Skip to main content

Hej, hej ułani - pieśń, tekst, wykonanie

Pieśń wojskowa Hej, hej ułani, w aktualnej formie powstała tuż przed Pierwszą Wojną Światową. Początki pieśni Hej,hej ułani, sięgają jednak znacznie dalej. Pierwsze wersje tej pieśni powstały już na początku XIX wieku. Za autora pierwszego tekstu uważa się Wacława z Oleska. Autorem obecnie znanej nam wersji jest Bogusław Maria Aleksander Szul-Skjöldkrona Podpułkownik Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Pieśń wojskowa Hej, hej ułani, dużą popularnością cieszyła się zwłaszcza w polskich formacjach wojskowych na kresach wschodnich. To właśnie z kresów pochodzą pierwsze wersje tej znanej pieśni.

Hej, hej ułani - tekst

1. Nie ma takiej wioski, Nie ma takiej chatki
Żeby nie kochały, Ułana mężatki

Ref. Hej, hej ułani, malowane dzieci,
Niejedna panienka, za wami poleci. X2

2. Niejedna panienka I niejedna wdowa
Zobaczy ułana - Kochać by gotowa

Ref. Hej, hej ułani, malowane dzieci,
Niejedna panienka, za wami poleci. X2

3. Babcia umierała, Jeszcze się pytała:
,,Czy na tamtym świecie, Ułani będziecie?"

Ref. Hej, hej ułani, malowane dzieci,
Niejedna panienka, za wami poleci. X2

4. Jedzie ułan, jedzie, szablą pobrzękuje,
uciekaj, dziewczyno, bo cię pocałuje.

Ref. Hej, hej ułani, malowane dzieci,
Niejedna panienka, za wami poleci. X2

5. A niech pocałuje, nikt mu nie zabrania,
wszak on swoją piersią Ojczyznę osłania.

Ref. Hej, hej ułani, malowane dzieci,
Niejedna panienka, za wami poleci. X2

PODOBNE PIEŚNI WOJSKOWE