Stroje Wielkopolskie, Stroje Kujawskie
Wielkopolska, może pochwalić się wieloma odmianami strojów ludowych, charakterystycznych dla danej społeczności. I tak znajdziemy tu strój z Dąbrówki Wielkopolskiej zwany strojem lubuskim, ponad to strój biskupiański, strój szamotulski, strój bamberski i wiele innych strojów ludowych. Do regionu Wielkopolski zaliczyliśmy również Kujawy, ziemie dobrzyńską i ziemie chełmińską, oraz ziemię sieradzką, na których występuje kilka odmian stroju ludowego.
 

Strój Lubuski

Zespół Pieśni i Tańca z Dąrbówki Wielkopolskiej w stroju lubuskim
Tradycyjny, ludowy strój lubuski zachował się do połowy ubiegłego wieku tylko na obszarach peryferyjnych, między Babimostem a Międzyrzeczem. Najwięcej osób ubierało się w tradycyjny sposób w miejscowości...

Strój Biskupiański

Strój Biskupiański Męski
Wszyscy mieszkańcy Biskupizny ubierali się prawie tak samo, różnica między ubiorem bogatymi a biednymi, polegała na używaniu różnych materiałów i ilości warstw ubrań, jaką na siebie zakładano.

Strój Szamotulski

Strój Szamotulski
W okręgu szamotulskim mężczyźni jako nakrycie głowy nosili najczęściej kapelusze albo czapki rogatywki. Kapelusze wykonywało się głównie z filcu. Rondo kapelusza było raczej wąskie, główka prosta, a...

Strój Kujawski

Zespół Pieśni i Tańca "Kujawy" w kujawskim stroju ludowym
Strój kujawski wyszedł z użycia na tyle szybko i definitywnie, że placówkom muzealnym nie udało się nawet skompletować całego zestawu. Zebrano jedynie poszczególne części stroju kujawskiego. Męski kapelusz...

Strój Sieradzki

Strój Sieradzki
Tradycyjny strój sieradzki zanikał powoli, zarówno w przypadku męskiej, jak i damskiej garderoby. W przypadku mężczyzn dłużej zachował się strój roboczy, a z ubioru świątecznego najpóźniej zniknęły...