Skip to main content
Rozbicie dzielnicowe 1138-1320
Rozbicie dzielnicowe były smutnym okresem w historii Polski. Skutki nieporozumienia między spadkobiercami Bolesława Krzywoustego, odczuwaliśmy przez kolejne stulecia. Nie mniej gdyby nie Rozbicie dzielnicowe prawdopodobnie nie powstałaby Rzeczpospolita Obojga Narodów. Ciężko stwierdzić jak wyglądałaby dzisiaj Polska gdyby nie testament Bolesława Krzywoustego i podział dzielnicowi Polski. Mimo, iż nie był to najlepszy okres dla Rzeczpospolitej, również i w czasach Rozbicia dzielnicowego mieliśmy dobrych władców i wspaniałe momenty. 

{module Reklama - Czerwona Responsywna}

Leszek II Czarny

Leszek Czarny był synem Kazimierza Kujawsko-Łęczyckiego i wnukiem Konrada Mazowieckiego. Jego matką była Konstancja, córka Henryka Pobożnego. Po śmierci Konstancji Kazimierz ożenił się po raz drugi.

Mieszko III Stary

W 1138 roku trzeci z synów Bolesława Krzywoustego – Mieszko dostał obszar Wielkopolski zachodniej z Poznaniem. Był oddanym wspólnikiem dla swojego starszego brata - Bolesława do momentu jego śmierc...

Leszek Biały

Leszek Biały był synem Kazimierza Sprawiedliwego i Heleny, księżniczki znojemskiej. Na księcia krakowskiego wybrano go na wiecu w 1194 roku, mimo że miał wtedy nie więcej niż osiem lat.

Henryk I Brodaty

Henryk Brodaty był synem księcia śląskiego Bolesława Wysokiego i Adelajdy z Sulzbachu. Uważany jest za jednego z najwybitniejszych władców polskich z czasów rozbicia dzielnicowego.

Bolesław II Rogatka

Bolesław Rogatka był najstarszym synem Henryka Pobożnego i księżniczki czeskiej Anny. Urodził się między 1220 a 1225 rokiem. Pierwszą żoną Bolesława była hrabianka anhalcka Jadwiga, która urodziła mu...

Przemysł II

Przemysł II był synem Przemysła I oraz córki Henryka Pobożnego Elżbiety. Przemysł II przyszedł na świat już po śmierci swojego ojca, dlatego jego wychowaniem zajął się stryj, książę wielkopolski Bolesław...

Przemyślidzi

Przemyślidzi to pierwsza dynastia czeska, która rozpoczęła swoje panowanie na przełomie VIII i IX wieku i rządziła do 1306 roku. Protoplastą rodu Przemyślidów był Przemysł, która założyła Pragę i władała...