Skip to main content

Duże skanseny w Polsce

Makroskanseny, które należy odwiedzić

Polska Tradycja to nie tylko przybory codziennego użytków, pyszne staropolskie jedzenie czy skoczna muzyka, to także budownictwo wiejskie.

Architekturę po dzień dzisiejszy możemy oglądać w specjalnie urządzonych do tego skansenach. Skansenów (Parki Etnograficzne) w Polsce jest cała masa, a z roku na rok ich przybywa. Dzięki ciężkiej pracy miłośników kultury, mam możliwość na własne oczy zobaczyć jak wyglądało życie na wsi w poszczególnych regionach etnograficznych. Ze względu na różnorodność kultur, oraz ilość dostępnych skansenów. Wyodrębniliśmy aż 33 Parki Etnograficzne, które miłośnik polskiej kultury powinien zobaczyć. Lista została podzielona na dwie odrębne TOP listy. Poniższa prezentuję TOP 16 dużych Parków Etnograficznych - makroskansenów. Zachęcamy do zapoznania się budowlanym dziedzictwem narodowym.  Kolejność na liście uzależniona jest wyłącznie od liczby obiektów w skansenach.

{module Reklama - Czerwona Responsywna}


Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Nowy obiekt na liście!

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku jest niewątpliwie największym skansenem w Polsce.  Obszar muzeum podzielony jest na siedem części, z czego pięć przedstawia różne grupy etnograficzne, zamieszkujące tereny Karpat Wschodnich i Karpat Zachodnich a  więc polsko-ruskiego pogranicza. Do grup, których budownictwo zostało przedstawione w Muzuem zaliczamy dwie grupy ruskie Bojków i Łemków, oraz dwie grupy Polskie Pogórzan Zachodnich i Pogórza Wschodnich a także grupę polsko-ruską Dolinian. Dodatkowo w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku został wybudowany Rynek Galicyjski oraz jedyny tego rodzaju w Polsce Sektor Naftowy. Warto podkreślić, że większość budynków znajdujących się w skansenie pochodzi z okresu od XVII do XX wieku.

strona www: http://skansen.mblsanok.pl

{adselite}


Park Etnograficzny Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Park Etnograficzny Kultury Ludowej w KolbuszowejPark Etnograficzny Kultury Ludowej w Kolbuszowej prezentuję kulturę Lasowiaków i  Rzeszowiaków. Usytuowany na 30 hektarowej działce i posiada  80 różnego typu obiektów. Od budynków mieszkalnych, przez budynki inwentarskiej takie jak, stajnie, obory, chlew czy kurniki, po budynki przemysłowe – spichlerze, młyn, kuźnie i budynki użyteczności publicznej – szkoły, kościoły, remizę strażacką. W każdym z budynków na zwiedzających czeka inna wystawa, która dotyczy konkretnego zajęcia – pracownia szewca, pracownia tkacza, czy święta – wieczerza wigilijna. Na zwiedzających czekają też liczne atrakcje w formie prezentacji obrzędów ludowych przez regionalne zespoły, czy wystawy rękodzieła ludowego.

strona www: BRAK


Muzeum Wsi Radomskiej

 Muzeum Wsi Radomskiej

Nowy obiekt na liście!

Muzeum Wsi Radomskiej gromadzi budynki z terenów pogranicza mazowsza i ziemi kieleckiej. Na działce o powierzchni przekraczajacej 30 hektarów, zostało ulukowane 80 budynków, w tym domy mieszkalne, dwory, kościół budynki gospodarcze a także wartszaty, młyny wodne i wiatraki. W zabytkowym budynku szkolnym organizowane są lekcje muzealne. Ponadto  Muzeum Wsi Radomskiej  posiada ponad 16 000 eksponatów ruchowych, w tym ule, maszyny rolnicze oraz najróżniejszego rodzaju tkaniny i sztukę ludową. Niewątpliwie Muzeum Wsi Radomskiej wyrasta na jeden z największych Parków Etnograficznych w Polsce i na świecie. Zarząd Muzuem ma w planach ulokowanie ponad 250 budowli wiejskich.

strona www: http://www.muzeum-radom.pl/


Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie

Górnośląski Park Etnograficzny w ChorzowieW Górnośląskim Parku Etnograficznym na powierzchni 20 hektarów, znajduje się ponad 70 budynków- mieszkalnych, gospodarczych, sakralnych (kościół i kaplice), użyteczności publicznej – sklepik i wiejska szkoła, w której odbywają się lekcje muzealne. Są także garbarnie, kuźnie i młyn.  W budynkach prezentowane są wystawy eksponatów muzealnych. Na tych, którzy lubią dobrze zjeść, czeka zabytkowa karczma „U Brożka”. W dni świąteczne w Parku Etno organizowane są różne imprezy folkowe.  Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie prezentuje budownictwo z: Beskidu Śląskiego, podregionu podgórskiego, pszczyńsko-rybnickiego, lublinieckigo i regionu Zagłębia Dąbrowskiego. 

strona www: http://www.muzeumgpe-chorzow.pl


Park Etnograficzny w Olsztynku

Park Etnograficzny w OlsztynkuPark Etnograficzny w Olsztynku zajmuje powierzchnię o wielkości 95 hektarów. I pod tym względem jest największym tego typu zespołem w Polsce.  Park Etnograficzny w Olsztynku prezentuje budowle z Warmii, Mazur, Powiśla, Sambii (Obw. Kaliningradzki) oraz Małej Litwy (częściowo obw. Kaliningradzki, częściowo Litwa). Poza tradycyjnym budowlami, mieszkaniowymi, sakralnymi czy użytku publicznego. W parku znajdują się również tradycyjne zasiewy i żywy inwentarz. Wśród zwierząt sporą atrakcją może być owca Skuddy – nordycka rasa owiec, niegdyś bardzo popularnej na terenach dawnych Prus Wschodnich.

 strona www: http://www.muzeumolsztynek.com.pl/


Muzeum etnograficzne w Ochli

 Muzeum Etnograficzne w Ochli

Nowy obiekt na liście!

Muzeum etnograficzne w Ochli  położone jest niedaleko Zielonej Góry, na obszarze 13 hektarów udało się zgromadzić ponad 60 zabytkowych obiektów. Niewątpliwie największymi atrakcjami w skansenie są wieża winiarska z XVIII wieku i najstarszy w Polsce obiekt mieszkalny z drugiej połowy wieku XVII.  Muzeum etnograficzne w Ochli  prezentuje zabudowania z czterech sąsiadujących ze sobą regionów: Dolnego Śląska, Zachodniej Wielkopolski, Wschodnich Łużyc i obszaru środkowo-lubuskiego. Dodatkowo Muzeum posiada zabudowania z terenów historycznej Bukowiny. Na terenie muzuem prowadzone są uprawy polowe między innymi (żyto, owies, chmiel, wiklina i oczywiście winorośl). W muzuem znajdują się również przybory codziennego użytku oraz stroje ludowe z dawnych kresów wschodnich.  

strona www: http://www.muzeumochla.pl/

{adselite}


Muzeum Wsi Opolskiej

Muzeum Wsi OpolskiejMuzeum Wsi Opolskiej znajduje się na działce o powierzchni 10 hektarów. Mimo „niewielkich rozmiarów” udało się na tym obszarze zmieścić prawie 60 budynków regionu oleskiego i opolskiego, są to między innymi domy mieszkalne, spichlerze, młyn czy budynki użytku publicznego, jak szkoła, kościół czy karczma. W zagrodach odtworzono ogrody warzywne i kwiatowe, na polach natomiast uprawia się len, pasternak, proso i grykę. W ciągu roku Muzeum Wsi Opolskiej organizuje imprezy plenerowe, takie jak występy zespołów ludowych i obrzędowych oraz wystawy rękodzieła ludowego.

strona www: http://www.muzeumwsiopolskiej.pl


Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach

Wielkopolski Park Etnograficzny w DziekanowicachWielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach składa się z ponad 50 budowli przedstawiających wieś wielkopolską oraz dworek szlachecki. W skansenie, mieszczą się takie budowle jak chaty chłopskie, spichlerze, stodoły, budynki inwentarskie, kuźnia oraz kościół. Spore wrażenie, robią trzy wiatraki, które zostały ustawione na wzniesieniu tak aby zawsze były dobrze widoczne, dla zwiedzających. Park Etnograficzny w Dziekanowicach nie jest jedynym Wielkopolskim skansenem ale zapoznanie z kulturą Wielkopolski warto zacząć właśnie od tego miejsca.

 strona www: http://www.lednicamuzeum.pl/

{module Reklama - Czerwona Duża}


Muzeum Wsi Lubelskiej

Muzeum Wsi LubelskiejMuzeum Wsi Lubelskiej to położony na 27 hektarach skansen o zróżnicowanej architekturze. Cały obszar został podzielony na sześć części wiejskich: Wyżyna Lubelska, Zespół Dworski, Roztocze, Podlasie i Polesie Lubelskie, Powiśle oraz Nadbuże(w budowie) – zawierających około 40 budynków oraz część miejską, w której trwają pracę nad budową miasteczka z początku lat 30 XX wieku. Obecnie w miasteczku znajduje się 11 budynków, a docelowo ma być ich ponad 30. Poza różnorodnością obiektów, na zwiedzających czekają dodatkowe atrakcje, a najciekawszą z nich jest możliwość wzięcia udziału w pracach rolnych – sianokosy, żniwa czy wykopki.

strona www: http://www.skansen.lublin.pl


Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach

Kaszubski Park Etnograficzny we WdzydzachKaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich, jest największym tego typu zespołem obiektów na Kaszubach. Kaszubski Park Etnograficzny o łącznej powierzchni 22 hektarów, podzielony jest na sektory charakteryzujące budownictwo Kaszub (bez pasa nadmorskiego) i Kociewia. W skansenie znajduje się  obecnie 49 budynków a docelowo ma być ich, aż 80. Wśród postawionych budynków są tu zagrody chłopskie, szlacheckie, karczma, szkoła, kościół oraz kuźnia i tartak. Oprócz budynków na zwiedzających czekają liczne atrakcje, takie jak lekcje rękodzieła ludowego czy imprezy obrzędowe.

strona www: http://www.muzeum-wdzydze.gda.pl


Sądecki Park Etnograficzny

Sądecki Park EtnograficznySądecki Park Etnograficzny łączy w sobie budowle czterech polskich grup etnograficznych zamieszkujących historyczną Sądecczyznę. Zaliczamy do nich Lachów Sądeckich, Górali Sądeckich, Pogórzan i Łemków. Sądecki Park Etnograficzny dbał nie tylko o kulturę materialną, ale również o duchową, na jego terenie znajdują się trzy świątynie różnych wyznań – rzymsko-katolicka, grekokatolicka oraz ewangelicka. Ciekawostką jest, że wszystkie trzy kościoły są wyświęcone, dzięki czemu nadal mogą pełnić swoje funkcje religijne. Od niedawna na terenie SPE powstanie kompleks zwany Miasteczkiem Galicyjskim – czyli typowe miasteczko z XIX wieku. Budowle mają pełnić charakter ekspozycyjno-usługowy.

strona www: http://www.muzeum.sacz.pl


Park Etnograficzny w Tokarni

Park Etnograficzny w TokarniNa powierzchni 65 hektarów Parku Etnograficznego w Tokarni, udało się zgromadzić ponad 40 budowli z różnych subregionów Kielecczyzny. Znajdziemy tutaj układ osadniczy Gór Świętokrzyskich, Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Wyżyny Sandomierskiej i Niecki Nidziańskiej. Tak jak w innych tego typu Parkach tak i w Tokarni postawiono wiatraki. Jednym z nich jest wiatrak rolkowy, który został przywieziony do Tokarni i Grzmucina. Drugim jest wiatrak holenderski przetransportowany z Pacanowa.  Szczególnie wart zwiedzenia jest Małomiasteczkowy Zakład Fotograficzny z okresu Międzywojennego. 

strona www: http://mwk.com.pl


Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie

Skansen Kurpiowski w NowogrodzieTo największy tego typu obiekt na Kurpiach. Do tej pory udało się zgromadzić 34 budowle, z czego jedna pochodzi z początku XIX wieku. Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie oferuje sporo atrakcji dla zwiedzających, warto wybrać się tam w pierwszą niedzielę po dniu św. Rocha (16 sierpnia). Ciekawy jest również sposób budowy domów, który wyróżniał się na tle budownictwa z innych regionów. Jeżeli mowa o Kurpiach to nie może zabraknąć również barci, które stanowiły jedną z podstawowych gałęzi gospodarczych Kurpi.

strona www: http://www.skansenkurpiowski.republika.pl


Białostockie Muzeum Wsi

Białostockie Muzeum WsiBiałostockie Muzeum Wsi zgromadziło do tej pory 33 budynki, które podzielono na trzy sektory leśny, dworski oraz drobnoszlachecki. Jednym z ciekawszych budynków jest leśniczówka z lat XX dwudziestego wieku. Poza możliwością oglądania budowli z zewnątrz istnieje również możliwość, sprawdzenia jak wyglądały budynki w środku. Na pewno wielu zwiedzających szczególnie płci męskiej zainteresuje „Leśna bimbrownia”. Na tych którzy lubią pszczoły, czeka wystawa poświęcona pszczelarstwu w gospodarstwie wiejskim na Podlasiu.

strona www: http://bialostockiemuzeumwsi.pl

{adselite}


Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie

 Nadwiślański Park Etnograficzny

Nowy obiekt na liście!

Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie posiada 25 obiektów architektury drewnianej właściwej dla Krakowiaków Zachodnich. Budynki rozmieszczone są w sektorach małomiasteczkowym i wiejskim.  Najstarszym obiektem w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym jest niewątpliwie kościół z początku XVII wieku, zachowany w bardzo dobrym stanie razem z oryginalnym wyposażeniem. Innymi  ciekawymi  obiektemi  są olejarnia z orginalną prasą i stępami oraz Dwór Szlachecki z początku XVII wieku. Niewątpliwie jedną z największych atrakcji związanych z życiem Krakowiaków Zachodnich jest  coroczna wystawa Szopek Bożonarodzeniowych a także obrzędy Lajkonika, Emaus, Rekawki czy Wianki.

strona www: http://www.mnpe.pl/


Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce

Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w KłóbceKujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce jest najmniejszym spośród największych tego rodzaju skansenów w Polsce. Na niespełna 6 hektarach zgromadzono 17 budowli ze wsi kujawskich i ziemi dobrzyńskiej. Ciekawostką jest fakt, że znajdują się tu zabudowania z końca wieku XVIII. A więc najstarsze tego typu budowle w Polsce. Docelowo Park Etnograficzny w Kłóbce pomieści 40 budowli, które będą przypominały o dawnych życiu Kujawsko-Dobrzyńskiej wsi. Dodatkową atrakcją jest ożywienie kilka razy do roku wsi. Wówczas warsztaty są otwierane dla rzemieślników a „chłopi” zaczynają różne polowe prace.

strona www: http://www.muzeum.wloclawek.pl


Polskie Parki Etnograficzne to ciekawe miejsca, które jak żadne inne odkryją przed nami życie naszych przodków. Warto przynajmniej raz w roku udać się do takiego miejsca i zapomnieć o pędzącym świecie i jego przyziemnych sprawach. To co obecnie jest dla nas skansenem dla naszych dziadków a może i rodziców było życiem.

{module Reklama - Czerwona Responsywna}