Skip to main content

Regulamin

§1 Definicje

§1.1.
Serwis – określenie to dotyczy portalu znajdującego się pod adresem internetowym www.polskatradycja.pl i polskatradycja.pl, oraz każdej podstrony tego portalu, włączając w to jego zasoby wymienione w §1.2.

§1.2.
Zasoby Serwisu - mianem tym określamy, wszelkiego typu informacje, takie jak, aktualności, zdjęcia, komentarze, przepisy, opinie, interpretacje, części graficzne portalu w tym logo, typografię i interfejs oraz wszelkiego rodzaju skrypty wykorzystywane do prawidłowego działania serwisu. Z wyłączeniem Dóbr Narodowych opisanych w
§1.2b.

§1.2b.
Dobra Narodowe
- pieśni, przysłowia, cytaty do których wygasły prawo autorskie i służą jako wspólna własność narodu.

§1.3.a.
Rejestracja – dobrowolne podanie danych osobowych, przez osobę fizyczną, wymienionych w §1.5. Niezbędnych do uzyskania dostępu do całości Serwisu i wszystkich usług świadczonych przez serwis. Rejestracja kończy się akceptacją linku i automatycznym założeniem konta.

§1.3.b.
Logowanie – wykorzystanie osobistego konta, założonego w Serwisie w trakcie Rejestracji. Do uzyskania dostępu do opcji zablokowanych i wymagających Rejestracji.

§1.4.
Dane osobowe – Imię, Nazwisko, adres e-mail, płeć, wiek, serwis www, IP.

§1.5.
Gość - osoba fizyczna nie Zarejestrowana lub nie Zalogowana w Serwisie, posiadająca ograniczone uprawnienia do korzystania z Serwisu, i wykorzystująca Serwis jedynie do celów informacyjnych.

§1.6.
Użytkownik – osoba fizyczna Zalogowana do Serwisu i korzystająca ze wszystkich usług oferowanych przez Serwis.

§1.7.
Redaktor – Użytkownik posiadający dodatkowe prawo publikacji własnych artykułów.

§1.8.
Administrator, Moderator – zarządca Serwisu posiadający prawo do zmiany Zasobów Serwisu.


§2. Prawo autorskie

§2.1.
Zasoby Serwisu są chronione prawem autorskim. Wszelkie Zasoby Serwisu umieszczane przez Administratorów, Moderatorów, Użytkowników lub Gości stanowią „utwory” w rozumieniu Prawa Autorskiego i podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (z późniejszymi zmianami).

§2.2.
Zasoby Serwisu nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane lub publikowane za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej lub elektronicznej, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to pisemną zgodę.

§2.2.a.

Dobra Narodowe zostały dodane jedynie w celach informacyjnych.


§2.3.

Dokumenty, artykuły, grafiki, zdjęcia, skrypty i inne pliki tworzące Serwis Polska Tradycja.pl stanowią jego własność lub zostały wykorzystane za zgodą osób uprawnionych.

§2.4.
Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do modyfikacji przesłanych treści oraz zdjęć, a także ich usunięcia w wypadku stwierdzenia niezgodności ze stanem faktycznym, naruszających prawo lub prawa osób trzecich.

§2.5.
Właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści oraz zdjęcia publikowane na portalu polskatradycja.pl przez Gości lub Użytkowników.

§3, Współpraca i korzystanie z serwisu

§3.1.
Prawo do korzystania z Serwisu ma każdy użytkownik Internetu. Zakres korzystania z usług zależy od podania danych osobowych niezbędnych do korzystania z Serwisu.

§3.2.a.
Współpracę z Serwisem może nawiązać każdy Użytkownik Serwisu, spełniający pewne wymagania opisane w §3.2.b. Osoba nawiązująca Współpracę automatycznie staje się Redaktorem Serwisu ze wszelkimi prawami i obowiązkami Redakcji opisanymi w §4.

§3.2.b.
Każda osoba nawiązująca współpracę z serwisem jako Redaktor powinna:
- być Zarejestrowana w Serwisie
- znać zasady pisowni języka polskiego,
- być kulturalnym i otwartym człowiekiem,
- orientować się w kulturze i tradycji polskiej,
- stawiać sobie za cel promowanie Polski i jej walorów kulturowych,

§3.3.
Zasoby Serwisu w szczególności opinie, interpretacje, komentarze napisane przez Gości, Użytkowników, Redaktorów, Moderatorów, Administratorów, wyrażają wyłącznie ich zdanie. Osoba kierująca się nimi nie ma prawa dochodzić odszkodowań od Właściciela Serwisu, a także Gości, Użytkowników, Redaktorów, Moderatorów i Administratorów tegoż Serwisu.

§3.4.
Osoba publikująca treść w Serwisie zaświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do tejże treści, lub ma pisemną zgodę właścicieli do publikacji tych Zasobów w sieci.

§3.5.
Surowo zabrania się publikacji treści naruszających prawa autorskie osób trzecich. Zakazuje się publikacji treści naruszających dobre imię osób trzecich, treści rasistowskich ze szczególnym uwzględnieniem treści antypolskich i antysłowiańskich, treści obrażające uczucia religijne. Złamanie tych zasad będzie skutkowało zablokowaniem dostępu do Serwisu i jego Zasobów.

§3.6.
W czasie korzystania z Serwisu zarówno Gość jak i Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych; poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych może zablokować dostęp do zasobów, które je wymagają.

§3.7.
Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość wglądu, aktualizacji i usunięcia danych dotyczących jego osoby. W przypadku usunięcia swoich danych Osoba ta traci możliwość korzystania z serwisu w takim zakresie, w jakim dane te są niezbędne do korzystania z udostępnionych przez serwis usług.

§3.8.
Zamieszczenie w serwisie danych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przechowywanie i wykorzystywanie w celach marketingowych przez polskatradycja.pl.

§3.9.
Za nie właściwie korzystanie z Zasobów Serwisu rozumiemy:

* złamanie zastrzeżeń punkty §3.5.
* dodawanie obraźliwych komentarzy lub postów,
* niezwiązane z tematem wpisu,
* dodanie komentarza lub postu jedynie po to, by zareklamować jakąś stronę.
* wykorzystywanie formularza kontaktu w celach przesyłania spamu

Konto użytkownika wykorzystującego serwis w powyższy sposób zostanie usunięte, a dostęp do serwisu zablokowany.

§4. Redakcja

§4.1.
W skład zespołu redakcyjnego wchodzą – Redaktorzy, Moderatorzy i Administratorzy Serwisu

§4.2.
Redakcja Serwisu ma obowiązek szerzenia informacji o Serwisie. Zabrania się wykorzystywania do tego celu technik Spamerskich. Osoba wykorzystująca takie techniki zostania usunięta z Zespołu Redakcyjnego i utraci dostęp do Serwisu.

§4.3.
Zespół redakcyjny dba o treść znajdującą się w Serwisie, usuwa treści niezgodne z jego regulaminem i ma prawo zablokować dostęp do Serwisu osobom łamiącym jego regulamin.

§4.4.
Redaktorzy publikując treść w Serwisie zapewniają, że są jedynymi posiadaczami praw autorskich do tej treści.

§4.5.
Właściciel przewiduje upominki dla najbardziej aktywnych członków Zespołu Redakcyjnego.

§5. Zmiany naszej polityki prywatności

§5.1.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. W przypadku uwag, sugestii lub wątpliwości prosimy o kontakt.

Regulamin Katalogu Zespołów Pieśni i Tańca

§1. Wpisy w katalogu Zespołów Pieśni i Tańca znajdującym się w serwisie www.polskatradycja.pl są BEZPŁATNE

§2. Każdy wpis wynien być opatrzony, danymi teleadresowymi
- Nazwa Zespołu
- Adres siedziby Zespołu
- Adres e-mail
- Telefon kontaktowy
- Strona WWW

§3. Długość Opisu Zespołu powinna wynosić przynajmniej 1000 znaków bez spacji (1/3 strony A4)
Opis nie może być kopią opisu z innej strony (również ze strony zespołu), w miarę możliwości mile widziany jest unikalny opis.

§4. Do każdego opisu należy podesłać przynajmniej 4 zdjęcia, które będzie można zamieścić we Wpisie. Mile widziane również filmy z występu Zespołu (mogą być linki do filmów z YouTube)

§5. W przypadku zamieszczenia linka do serwisu www.polskatradycja.pl na stronie internetowej Zespołu - Zespołowi przysługuje jedno dodatkowe miejsce wyświetlenia wpisu w jednym z artykułów znajdującym się na stronie www.polskatradycja.pl -

§5.1 Po dodaniu linku ze na swojej stronie, należy wysłać maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z linkiem do miejsca w którym znajduje się odnośnik do naszej strony, oraz linkiem do artykułu w którym ma znaleźć się wizytówka Zespołu. Wizytówka pojawi się w artykule w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. UWAGA! W artykule może znajdować się tylko jeden wpis Zespołu Piesni i Tańca - decyduje kolejność zgłoszeń o dodanym linku.

§6. Wszystkie dane wraz z opisem i zdjęciami należy wysyłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.02.2014.


Ostatnia aktualizacja regulaminu 10.02.2014