Skip to main content
Folklor
ludowy,
i polskie
tradycje

Folklor to słowo określające materialne i niematerialne dziedzictwo kultury ludowej. Najbardziej znanym propagatorem polskiego folkloru był znany etnograf Oskar Kolberg. Folklor dzieli się na dwie grupy: materialną do której zaliczamy architekturę ludową, sztukę ludową i stroje ludowe, oraz niematerialną w skład której wchodzą; pieśni, przysłowia czy legendy. Na szczęście folklor zdobywa coraz więcej sympatyków.

Historia
Polski,
władcy
wydarzenia

Historia Polski jest pełna niezwykłych wydarzeń chwalebnych, interesujących  faktów, wspaniałych bitew i wielkich władców. Ale historia Polski to też wydarzenia smutne jak utrata niepodległości, przegrane powstania czy okres I i II Wojny Światowej. Kto zapomina o swojej historii ten skazany jest na jej powtórzenie. Nie pozwólmy więc aby pamięć o bohaterach i ich chwalebnych czynach została zatracona.

Polskie
pieśni,
ballady
i kolędy

Pieśni są jednym z najważniejszych elementów polskiej tradycji. Na przestrzeni wieków powstały tysiące pieśni, które bawiły, wychwalały Boga i motywowały do pracy. Bogactwo polskiej pieśni jest tak duże, że nie sposób ich dokładnie zliczyć. Do czasów nam współczesnych przetrwało tysiące pieśni o charakterze ludowym, religijnych czy patriotyczny. Obecnie równiez pisane są pieśni które zyskują dużą popularność.

Legendy
polskie,
od Bałtyku
po Tatry

Legendy są pierwszym elementem folkloru i tradycji, z którym spotykamy się jeszcze jako dzieci. To właśnie legendy przybliżały nam historię naszego narodu, uczyły nas co jest dobre a co złe. Legendy były też pierwszymi historiami, które ktoś nam opowiedział. Życie dziecka wypełnione jest baśniami i legendami, dzielmy się nimi z naszymi kochanymi pociechami, zwłaszcza teraz, kiedy świat wszedł w erę bajek animowanych

Tradycyjne
potrawy
kuchni,
polskiej

Wpływ na polską kuchnię, przez wieki miały najróżniejsze grupy narodowościowe zamieszkujące nasz kraj. W kuchni polskiej możemy dostrzec pierwiastek kuchni niemieckiej, ruskiej, tatarskiej czy ormiańskiej. Dodatkowy wpływ na kształtowanie się polskiej kuchni regionalnej miała dostępność poszczególnych produktów, obecność ludności o odmiennej kulturze a także zamożność Polaków zamieszkujących dany region.