Skip to main content
Stroje Pomorskie, Warmińskie i Mazurskie
Regiony Pomorza oraz Warmii i Mazur były poddane intensywnej germanizacji, z tego też powodu na tych terenach znajdowały się niewielkie enklawy kultury Polskiej. Duże braki widoczne są zwłaszcza w strojach ludowych, bowiem na tych terenach możemy wyróżnić zaledwie kilka odmian strojów ludowych. Najbardziej znanym jest strój kaszubski, to właśnie na Kaszubach najprężniej rozwijała się kultura nawiązująca do polskości miejscowej ludności, wyrażona w jednym zdaniu "Nie ma Polski bez Kaszub ni Kaszub bez Polski".

 {module Reklama - Czerwona Responsywna}