Skip to main content
Folklor to słowo określające materialne i niematerialne dziedzictwo kultury ludowej. Najbardziej znanym propagatorem polskiego folkloru był znany etnograf Oskar Kolberg. Folklor dzieli się na dwie grupy: materialną do której zaliczamy architekturę ludową, sztukę ludową i stroje ludowe, oraz niematerialną w skład której wchodzą; pieśni, przysłowia czy legendy. Folklor zdobywa coraz więcej sympatyków, powstają nowe Zespoły Pieśni i Tańca promujące folklor, który jest częścią naszej polskiej tradycji i kultury.

 

{module Reklama - Czerwona Responsywna}

Regiony etnograficzne Liczba artykułów:  9
Stroje Ludowe Liczba artykułów:  0
Święta i Tradycje Liczba artykułów:  0