Skip to main content

Pieśń Pierwszej Ochotniczej Legii Kobiet - pieśń, tekst, wykonanie

Pieśń Pierwszej O.L.K. stała się pieśnią zupełnie zapomnianą po II Wojnie Światowej, tym bardziej, że w programie nauczania historii usunięto wszelką wzmiankę na temat samej Ochotniczej Legii Kobiet. Była to organizacja stworzona przez same lwowianki w 1918 roku dla obrony Lwowa przed ludnością ukraińską podczas wojny o Małopolskę. Oddział kobiecy z początku miał pełnić służbę pomocniczą przy polskich oddziałach broniących miasta. Błyskawicznie przekształcono go jednak w oddział wojskowy. W utworze wspomniana jest Aleksandra Zagórska będąca inicjatorką Ochotniczej Legii Kobiet. Już rok później O.L.K. stała się organizacją ogólnopolską rozmieszczoną w różnych częściach frontu. Wiele kobiet zasłużyło się dzielną walką w ramach Legii, m.in. pokazując swoje męstwo podczas obrony Wilna w 1919 roku.

Pieśń Pierwszej Ochotniczej Legii Kobiet - tekst

1. My się szarży nie boimy,
Szarżę oknem wyrzucimy.
Albo oknem, albo drzwiami,
Te bez gwiazdek i z gwiazdkami.

Bo już dla nas nie ma sztuk
Niechaj żyje babski pułk,
Niechaj żyje, niechaj żyje
Zagórskiej pułk!

Bo już dla nas nie ma sztuk
Niechaj żyje babski pułk,
Niechaj żyje Zagórskiej pułk!

2. Nasi dzielni jenerali,
Co z okopów uciekali,
Uciekali do Krakowa!
Niechaj panny bronią Lwowa!

Wiec już dla nas nie ma sztuk
Niechaj żyje babski pułk,
Niechaj żyje, niechaj żyje
Zagórskiej pułk!

Bo już dla nas nie ma sztuk
Niechaj żyje babski pułk,
Niechaj żyje Zagórskiej pułk!

PODOBNE PIEŚNI WOJSKOWE