Stroje Góralskie, Stroje  Spiskie, Stroje Orawskie
Spisz i Orawa to regiony etnograficzne, których północna część leży w Polsce, a większość regionów położona jest na Słowacji. Obydwa regiony stworzyły swój własny folklor ludowy, odmienny od innych regionów Polskich Gór, co wyraża się również w strojach ludowych. W Polskich Górach poza strojem orawskim i strojem spiskim, znajdziemy również strój podhalański, strój górali żywieckich czy strój górali łąckich. W poniższej kategorii mieszą się stroje ludowe występujące na terenach od Gór Beskidzkich, przez Tatry aż po Karpaty.
 

Strój Górali Beskidu Śląskiego

Strój Górali Beskidu Śląskiego
Tradycyjny strój Górali Śląskich zaczął wychodzić z użycia pod koniec XIX wieku. Jako pierwsi z tradycji wyłamali się mieszkańcy dolin rzek oraz miejscowości położonych blisko większych miast.

Strój Górali Łąckich

Zespół Górale Łąccy w tradycyjnym stroju łąckim
Górale Łąccy mieszkali na terenach obejmujących Beskid Wyspowy, Beskid Sądecki i Gorce. Administracyjnie rejon należy do gminy Kamienica i Łącko w dzisiejszym województwie małopolskim. 

Strój Górali Żywieckich

Zespół Pieśni i Tańca Żywczanie w stroju Górali Żywieckich
Strój Górali Żywieckich był noszony przez mieszkańców Beskidu Wysokiego, Beskidu Małego oraz w dolinach Skawy i Soły. Historia stroju Górali Żywieckich jest dość krótka. Tradycyjnych strojów zaprzestano...

Strój Orawski

Członkowie ZPiT Orawianie w stroju Orawskim
Tradycyjny strój orawski był noszony jeszcze w okresie międzywojennym i dopiero po zakończeniu drugiej wojny całkowicie zniknął z tego regionu. Nakryciem głowy mężczyzn był kapelusz z niewielkim, lekko...

Strój Podhalański

Strój Podhalański
W stroju podhalańskim widać wiele cech wspólnych ze strojami noszonymi przez górali mieszkających na terenie całych Karpat. Męski strój podhalański był bardziej konserwatywny i zmieniał się rzadko,...

Strój z okolic Kacwina i Trybsza

Mazurski Zespół Pieśni i Tańca "Ełk" w stroju spiskim
Tradycyjne kapelusze robiono z czarnego filcu albo z owczej wełny. Aby ochronić materiał przed przemakaniem, filc i wełnę nasączano tłuszczem. Kawalerowie ozdabiali swoje kapelusze wstążkami, najczęściej...