Skip to main content

O Maryjo, przyjm w ofierze - pieśń, tekst, wykonanie

Twórcą pieśni O Maryjo, przyjm w ofierze jest zmarły w 1852 roku jezuita Karol Antoniewicz. Jest on autorem także tak popularnych obecnie pieśni jak W Krzyżu Zbawienie, Chwalcie łąki umajone czy Panie, Ty widzisz, Krzyża się nie lękam. 

Autor zawarł w pieśni słowa pełne szacunku dla Matki Najświętszej. Maryję Antoniewicz nazywa i Matką i Panią. Współcześnie wierni niechętnie przypominają sobie o własnej nędzy i zależności od Boga, o czym XIX-wieczny poeta gorliwie przypomina we wszystkich swoich dziełach.

obraz: Tycjan - Madonna z Dzieciątkiem ze Świętymi Łukaszem i Katarzyną Aleksandryjską

O Maryjo, przyjm w ofierze - tekst

1. O Maryjo, przyjm w ofierze
Co Ci dzieci znoszą szczerze
Serca swoje, myśli swoje
I łez żalu czyste zdroje
Wszystkie smutki i tęsknoty
Nie z przymusu, lecz z ochoty


2. Chociaż Panią nazywamy
Lecz jak Matkę Cię kochamy
Jako Pani cześć oddając
Jako Matkę Cię wzywając
Pani świata, rządź sługami!
Matko, zlituj się nad nami!


3. Bo my nędzni, biedni ludzie
Zastarzali w grzechów brudzie
Podaj rękę, powstaniemy
Proś za nami, ożyjemy
A doznawszy Twej opieki
Będziem z Tobą żyć na wieki.


4. Szumią lasy, szemrzą zdroje
Jakby wielbiąc Imię Twoje
Bo to Imię ukochane
Goi każdą serca ranę
Bo to Imię w całym świecie
Wielbi starzec, kocha dziecię

PODOBNE PIEŚNI RELIGIJNE