Skip to main content
Pierwsi Piastowie 960-1138
Okres Pierwszych Piastów to czas od przejęcie władzy przez Mieszka I około roku 960, aż do Rozbicia Dzielnicowego. W okresie Pierwszych Piastów miały miejsce takie wydarzeniach w historii Polski, jak Chrzest Polski w 966 roku, Zjazd Gnieźnieński w 1000 roku i koronacja Bolesława Chrobrego na króla w 1025 roku. Za panowania Pierwszych Piastów, Polska zaczynała kształtować się jako państwo, weszła też do kręgu cywilizacji łacińskiej, wprowadzając do niej pierwiastek słowiański. 

{module Reklama - Czerwona Responsywna}

Mieszko I

Mieszko I został pierwszym władcą słowiańskich plemion zamieszkałych nad Wisłą. Wywodził się z najmniejszego plemienia tamtejszych Słowian zwanych Polanami.

Bolesław Chrobry

Bolesław był jedynym synem Mieszka I i czeskiej księżniczki Dobrawy. W wieku 6 lat Mieszko I wysyła Bolesława na dwór Cesarza Ottona II jako zakładnika.

Mieszko II Lambert

W 1025 roku zaraz po śmierci Bolesława Chrobrego na tron zasiada jego syn Mieszko II. Koronacja Mieszko II na Króla Polski odbywa się jeszcze tego samego roku.

Kazimierz I Odnowiciel

Po śmierci Mieszka II, na ziemiach Polskich następuje ogromny chaos. Od 1034 do 1039 roku, panuje bezkrólewie. Następują bunty chłopów i mieszczaństwa, oraz nawrót pogaństwa.

Bolesław II Szczodry

W 1058 roku umiera Kazimierz Odnowiciel, a na tronie zasiada jego najstarszy syn Bolesław II nazywany Szczodrym. Zaraz po przejęciu władzy Bolesław zaprzestaje płacić Czechom trybut za Śląsk.

Władysław Herman

Władysław Herman  był młodszym syn Kazimierza Odnowiciela i  Dobroniegi. Urodził się około 1043 roku, zmarł 4 czerwca 1102. Władcą Polski był w latach 1079-1102.

Zbigniew

Książę Zbigniew był synem Władysława Hermana, nie ma jednak pewności co do tego, kto był jego matką. Zbigniew nie pochodził ze związku uznanego przez kościół.

Bolesław III Krzywousty

Bolesław Krzywousty urodził się 20 sierpnia 1086 roku. W latach 1102-1107 był księciem śląskim, małopolskim i sandomierskim. Był synem Władysława Hermana i Judyty czeskiej.