Skip to main content

Biedny, kto Ciebie nie zna od powicia - pieśń, tekst, wykonanie

Piękna, a obecnie nieco zapomniana pieśń zawierzenia Matce Najświętszej wysławia udział naszej Niebieskiej Mamy w naszym życiu. Autor ubolewa głównie nad ludźmi, którzy mniej lub bardziej świadomie wyparli się wiary w Boga, a co za tym idzie opieki Maryi. Wierny Jej autor pieśni to Karol Antoniewicz, który wiecznie żyje w swoich utworach, śpiewanych do dnia dzisiejszego. Napisał on teksty do pieśni takich jak Chwalcie łąki umajone czy Panie, Ty widzisz, Krzyża się nie lękam, W Krzyżu Zbawienie.

Na temat krzyża ksiądz Antoniewicz wiedział niesamowicie dużo. Z pochodzenia był Ormianinem, uczestniczył w greckim ruchu oporu, a wróciwszy do kraju wziął udział w powstaniu listopadowym. Przeżył śmierć piątki dzieci oraz żony. 

Karol Antoniewicz zostawszy jezuitą po śmierci żony, nadal ofiarnie służył ludziom. Został wysłany do Galicji jako kaznodzieja po rabacji galicyjskiej w 1846 roku. Służył także w Wielkopolsce podczas epidemii cholery, na którą zmarł.

Biedny, kto Ciebie nie zna od powicia - tekst

1. Biedny, kto Ciebie nie zna od powicia
I nigdy Twego nie słyszał imienia.
Lecz ten biedniejszy, kto w rozpuście życia
Stał się niegodnym Twojego wejrzenia.

2. I imię Twoje już zatarł w pamięci
I swojej Matki podle się wyrzeka.
Ach, łaska Boska serca nie poświęci,
Które od Matki stroni i ucieka.

3. Kto się za życia z Tobą nie połączy,
Tęskniąc nie szuka Twej świętej opieki
Ten i bez Ciebie to życie zakończy.
Bez Ciebie będzie rozpaczał na wieki

PODOBNE PIEŚNI RELIGIJNE