Skip to main content

Poniżej lista najczęściej zadawany pytań i odpowiedzi. Zanim wyślesz maila, sprawdź czy twoje pytanie nie znajduje się na poniższej liście.

1. Czy można przesłać więcej niż jedną legendę?

Tak, jeden uczestnik może przesłać kilka legend.

2. Czy można wygrać więcej niż jedną książkę?

Aby wygrać książkę, legenda musi spełniać wszystkie wymagania formalne, a przede wszystkim musi być ciekawa. Żeby wygrać więcej niż jedną książkę należy przesłać więcej poprawnie napisanych legend.

3. Czy można wybrać nagrodę?

Ponieważ nagród mamy ograniczoną ilość, a chcemy nagrodzić jak najwięcej osób, nie ma możliwość wybrania konkretnej nagrody. Dołożymy wszelkich starań, aby nagrody zostały dopasowane do wieku zwycięzcy.

4. W regulaminie nie ma informacji o tym, czy nauczyciel może wysłać legendę?

Dopuszcza się przesłanie pracy pracy przez nauczyciela, wraz ze skanem poniższego oświadczenia podpisanego przez rodzica bądź prawnego opiekuna.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (Imię i nazwisko dziecka), przez właściciela portalu PolskaTradycja.pl firmę „RAPIK” Kamil Pytka z siedzibą w Niemgłowy 9, 96-214 Cielądz, NIP 8351562348, REGON 101663343. Na cele konkursu Legenda Mojego Regionu, w tym publikacji (Imienia, Nazwiska i Wieku) na portalu PolskaTradycja.pl. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem Konkursu i akceptuję zasady tegoż regulaminu.

5. Czy nie zdobywając nagrody mogę zrezygnować z publikacji legendy w serwisie www.polskatradycja.pl ?

Aby wziąć udział w konkursie, należy wyrazić zgodę na publikację pracy, niezależnie od ostatecznego wyniku konkursu. Nie ma możliwości usunięcia takiej pracy z portalu www.polskatradycja.pl. Można natomiast zażyczyć sobie usunięcia danych osobowych z legendy umieszczonej w serwisie. Warunkiem usunięcia danych jest nadesłanie żądania z tego samego maila, z którego została wysłana legenda.

6. Czy można przesłać legendę swojego autorstwa opublikowaną w innym serwisie?

Nadesłana praca nie może być opublikowana w żadnym serwisie, książce, czasopiśmie czy publikacji elektronicznej w tym audiobooki i ebooki. Legenda może być napisana na podstawie innej legendy z zachowaniem bohaterów, miejsc i wydarzeń, ale ze zmienioną formą.