Skip to main content
Ostatni Piastowie i Andegawenowie 1320-1386
Kiedy na tronie Krakowskim zasiadł Władysław Łokietek, zakończył się okres Rozbicia dzielnicowego. Na Prusach rósł w siłę nowy przeciwnik militarny - Zakon Krzyżacki. Na wschodzie książę Giedymin rozpoczął budowę Wielkiego Księstwa Litewskiego. Na południu Węgry zbliżały się do okresu zwanego Złotym Wiekiem. Polska musiała stworzyć silny militarnie i politycznie byt państwowy, co udało się wspólnie Ostatnim Piastom i Andegawenom. Osiemnaście lat po śmierci Kazimierza Wielkiego -  ostatniego z Piastów - Polska wchodzi w Unię z Wielkim Księstwem Litewskim.

{module Reklama - Czerwona Responsywna}

Władysław Łokietek

Władysław Łokietek przyszedł na świat w okresie największego rozdrobnienia Polski. Łokietek był trzecim synem księcia Kujaw, Łęczycy i Sieradza Kazimierza i jego żony Eufrozyny.

Kazimierz Wielki

Kazimierz Wielki był przedstawicielem rodu Piastów i ostatnim królem tej dynastii. Jego rodzicami byli Władysław Łokietek oraz córka Bolesława Pobożnego Jadwiga. Kazimierz od dziecka był wprowadzany...

Ludwik Andegaweński

Ludwik Andegaweński urodził się w 1326 roku i był synem Karola Roberta oraz Elżbiety Łokietkówny. Gdy wstępował w 1342 roku na tron węgierski miał tylko szesnaście lat, jednak szybko dał się poznać...

Jadwiga

Jadwiga Andegaweńska była trzecią córką króla Węgier Ludwika Wielkiego i Elżbiety Bośniaczki. Ludwik po śmierci Kazimierza Wielkiego objął także tron polski.