Jagiellonowie 1386-1572
Okres panowania Jagiellonów nazywany jest  Złotym Wiekiem Rzeczpospolitej. W owym czasie Polska powiększyła swoje terytorium, na następne stulecia uporała się z najgroźniejszymi rywalami. Wzmocniła swoja pozycję militarno-polityczną. Jagiellonowie okazali się dobrymi strategami i politykami. Ostatecznie Jagiellonom nie udało się wygrać walki o prymat w Europie z Habsburgami. Niemniej Jagiellonowie pozostawili po sobie jedno z największych i najpotężniejszych państw, które przez kolejne stulecia broniło Europy przed Osmańską i Tatarską nawałnicą. 

Władysław Jagiełło

Władysław Jagiełło - obraz Jana Matejko
Władysław II Jagiełło urodził się około 1362 roku. Był synem Olgierda i Julianny, córki księcia twerskiego Aleksandra. Władysław był królem Polski i Wielkim Księciem Litewskim.

Aleksander Jagiellończyk

Aleksander Jagiellończyk - obraz Jana Matejko
Aleksander Jagiellończyk urodził się 5 sierpnia 1461 roku w Krakowie. Był to czwarty syn Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Habsburskiej. W 1492 roku Aleksander został Wielkim Księciem Litewskim.

Jan Olbracht

Jan Olbracht - obraz Jana Matejko
Jan Olbracht urodził się 27 grudnia 1459 roku w Krakowie jako syn Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Habsburskiej. Jego wychowawcami byli Jan Długosz i Kallimach.

Zygmunt August

Zygmunt August - obraz Jana Matejko
Zygmunt August urodził się w Krakowie 1 lipca 1520 roku. Był synem Zygmunta Starego i włoskiej księżniczki Bony Sforzy. W 1543 roku Zygmunt ożenił się z Elżbietą, córką Ferdynanda I Habsburga.

Zygmunt Stary

Zygmunt Stary - obraz Jana Matejko
Zygmunt Stary urodził się pierwszego stycznia 1467 roku. Był synem Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki. W 1506 roku został królem Polskim i wielkim księciem litewskim.