Skip to main content
Jagiellonowie 1386-1572
Okres panowania Jagiellonów nazywany jest  Złotym Wiekiem Rzeczpospolitej. W owym czasie Polska powiększyła swoje terytorium, na następne stulecia uporała się z najgroźniejszymi rywalami. Wzmocniła swoja pozycję militarno-polityczną. Jagiellonowie okazali się dobrymi strategami i politykami. Ostatecznie Jagiellonom nie udało się wygrać walki o prymat w Europie z Habsburgami. Niemniej Jagiellonowie pozostawili po sobie jedno z największych i najpotężniejszych państw, które przez kolejne stulecia broniło Europy przed Osmańską i Tatarską nawałnicą. 

{module Reklama - Czerwona Responsywna}

Władysław Jagiełło

  Władysław II Jagiełło urodził się około 1362 roku. Był synem Olgierda i Julianny, córki księcia twerskiego Aleksandra. Władysław był królem Polski i Wielkim Księciem Litewskim.

Władysław Warneńczyk

Władysław Warneńczyk urodził się 31 października 1424 roku w Krakowie. Warneńczyk w 1434 został królem Polski i najwyższym księciem litewskim, od 1440 pełnił też funkcję króla Węgier jako I. Ulászl...

Jan Olbracht

Jan Olbracht urodził się 27 grudnia 1459 roku w Krakowie jako syn Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Habsburskiej. Jego wychowawcami byli Jan Długosz i Kallimach.

Zygmunt Stary

Zygmunt Stary urodził się pierwszego stycznia 1467 roku. Był synem Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki. W 1506 roku został królem Polskim i wielkim księciem litewskim.

Aleksander Jagiellończyk

Aleksander Jagiellończyk urodził się 5 sierpnia 1461 roku w Krakowie. Był to czwarty syn Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Habsburskiej. W 1492 roku Aleksander został Wielkim Księciem Litewskim.

Zygmunt August

Zygmunt August urodził się w Krakowie 1 lipca 1520 roku. Był synem Zygmunta Starego i włoskiej księżniczki Bony Sforzy. W 1543 roku Zygmunt ożenił się z Elżbietą, córką Ferdynanda I Habsburga.