Skip to main content
Legendy Warmińskie i Mazurskie, to kategoria w której znajdziecie legendy z regionu Warmii i Mazur. Legendy, które tutaj znajdziecie nawiązują do polskiego dziedzictwa tych ziem. Znajdują się też legendy ponad narodowe z okresu kiedy Warmia i Mazury znajdowały się pod zaborami. Legendy Warmii i Mazur opowiadają historię tego regionu od początku jego istnienia aż do czasów nam współczesnych.

{module Reklama - Czerwona Responsywna}

Skarb Olsztyński

W dawnych czasach niedaleko Olsztyna żył bardzo bogaty szlachcić, który wielkiej fortuny dorobił się inwestując w handel. Co roku w okresie Wielkanocy, w zamian za to jak dobry spotykał go los. Szlachcic...

Jezioro Leleskie

W zamierzchłych czasach terenami znajdującymi się w pobliżu jeziora Leleskiego, władał chciwy i okrutny namiestnik, którego serce było z kamienia. Wykorzystując swoją pozycję, wydawał postanowienia...

Łyna i Kirsna

W dawnych czasach na terenach Prus, pojawiły się nieliczne osady słowiańskie. W jednej z takich osad, żyło małżeństwo z dwoma córkami. W jednej z takich osad, żyło małżeństwo z dwoma córkami. Starsza,...

Król Sielaw

Dawne to były czasy, kiedy dzikie tereny Warmii porastały nieprzebrane lasy, a mazurskie jeziora zamieszkiwały wielkie ilości ryb. Największą i najpotężniejszą z nich był Król Sielaw – ogromna ryba,...