Skip to main content

Matczyne ręce - pieśń, tekst, wykonanie

Pieśń Matczyne ręce duża popularnością cieszyła się we wszystkich jednostkach wojskowych, a także grupach harcerskich. Powstanie pieśni Matczyne ręce datuje się na drugą połowę lat 30 ubiegłego wieku. Autorem pieśni Matczyne ręce jest Adam Kowalski, dziennikarz, kompozytor i kapitan Wojska Polskiego. Pieśń Matczyne ręce pojawiła się w wielu śpiewnikach, po raz pierwszy ukazała się w wydanym w 1937 roku Śpiewniku "100 pieśni żołnierskich", redagowanym przez Adama Kowalskiego. Pieśń Matczyne ręce, zasługuje aby na stałe zapisać się do kanonu polskiej pieśni żołnierskiej.   

Matczyne ręce - tekst

1. Pamiętasz, jakeś się u kolan matki
Papierowymi bawił żołnierzami?
Jak wiatr przez okno wpadł i zmiótł ci wojsko, 
A tyś zalewał się łez strumieniami?
Koiły wtedy troski twe dziecięce 
Matczyne ręce.

2. A później, później, gdyś już był harcerzem,
Ileż to w domu było ambarasu,
Gdyś się sposobił do pierwszej wyprawy
W daleką drogę do bliskiego lasu.
Gładziły jasne włosy twe chłopięce
Matczyne ręce.

3. One cię zawsze przygarniały czule, 
Gdyś był w chorobie, smutku lub potrzebie, 
One zło wszelkie od cię oddalały, 
Aż na żołnierza wychowały ciebie.
W serdecznej trosce i w codziennej męce
Matczyne ręce.

4. A dziś samotna tęskni stara matka
Za synem strojnym w mundur wymarzony.
Pamiętaj o niej, pisz często, serdecznie,
Niech otwierają twój list upragniony
Znajdą w nim jasną swych nadziei tęczę
Matczyne ręce.

5. A gdy, żołnierzu, na urlop przyjedziesz, 
Jako dojrzały już dziś człowiek czynu, 
I matka dłonie wyciągnie ku tobie, 
Przytul je mocno do ust swoich, synu.
Ze czcią największą ucałuj w podzięce 
Matczyne ręce.

6. A gdy do boju wyruszysz, o synu,
Serce matczyne za tobą pogoni,
Przy tobie będzie w każdej chwili czynu,
Wielką miłością od złego osłoni.
W ogromnym trudzie i codziennej męce
Matczyne ręce.

PODOBNE PIEŚNI WOJSKOWE