Skip to main content

Pobłogosław Jezu Drogi - pieśń, tekst, wykonanie

Okres zwykły w liturgii następujący po uroczystości Zesłania Ducha Świętego jest czasem gdzie szczególnie wysławiane jest Najświętsze Serce Jezusa. Obecnie cały miesiąc czerwiec poświęcony jest kultowi Serca Jezusa. Jedną z pieśni wyrażających ten kult jest pieśń Pobłogosław Jezu drogi. Autorką słów jest urszulanka Antonina Bronikowska. Melodię do pieśni skomponował ksiądz Jan Siedlecki, który umieścił ją później w swoim zbiorze pieśni nabożnych, czyli Śpiewniku kościelnym. Autorka pieśni określa Jezusowe serce jako cenny skarb, zachęca wiernych do wdzięczności za łaski, które otrzymaliśmy od Boga oraz prosi o odpuszczenie grzechów.

Obraz: Najświętsze Serce Jezusa (naszdziennik.pl)

Pobłogosław Jezu Drogi - tekst

1. Pobłogosław Jezu Drogi
Tym, co serce Twe kochają
Niechaj skarb ten cenny, drogi
Na wiek wieków posiadają.

2. Za Twe łaski dziękujemy,
Które serce Twoje dało;
W dani dusze Ci niesiemy,
By nas serce Twe kochało.

3. Trzykroć święte serce Boga,
Tobie śpiewa niebo całe,
Ciebie wielbi Matka droga,
Tobie lud Twój składa chwałę.

4. Nie opuszczaj nas, o Panie!
Odpuść grzesznym liczne winy,
Daj nam w serce Twe goranie
Błogosławieństw zdrój jedyny

PODOBNE PIEŚNI RELIGIJNE