Skip to main content

Zbliżam się w pokorze - pieśń, tekst, wykonanie

Hymn eucharystyczny Zbliżam się w pokorze (Adore te) to pieśń autorstwa św. Tomasza z Akwinu. Papież Urban IV w 1264 roku zlecił świętemu ułożenie pieśni, zaprowadzając coroczną uroczystość Bożego Ciała. Hymn ten znaleziono na marginesie rękopisu biografii świętego sporządzonej przez jego ucznia Guglielma di Tocca. Istnieje legenda, iż święty wypowiedział tekst pieśni w godzinie śmierci. Muzyka pieśni jest melodią gregoriańską. Tłumaczem na język polski jest Tadeusz Karyłowski. Przekład Adore te znalazł się w dziele tłumacza pt. Celniejsze hymny kościelne wydanego w Wilnie w 1922 roku.

Pieśń Zbliżam się w pokorze szczególnie zwraca uwagę wiernych na ukrytą obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Autor zachowuje pokorną postawę, wyszczególnia także moment przeistoczenia podczas mszy w słowach  Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak, Kto się im poddaje, temu wiary brak.

Zbliżam się w pokorze - tekst

1. Zbliżam się w pokorze i niskości swej,
Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej,
Tobie dziś w ofierze serce daję swe,
O, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe.

2. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak,
Kto się im poddaje, temu wiary brak,
Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę,
Że w postaci chleba utaiłeś się.

3. Bóstwo Swe na krzyżu skryłeś wobec nas,
Tu ukryte z Bóstwem człowieczeństwo wraz,
Lecz w Oboje wierząc, wiem, że dojdę tam,
Gdzieś przygarnął łotra, do Twych niebios bram.

4. Jak niewierny Tomasz Twych nie szukam ran,
Lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan,
Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską Swą,
Ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą.

5. Ty, coś upamiętnił śmierci Bożej czas,
Chlebie żywy, życiem swym darzący nas,
Spraw, bym dla swej duszy życie z Ciebie brał,
Bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał.

6. Ty, co jak pelikan Krwią Swą karmisz lud,
Przywróć mi niewinność, oddal grzechów brud,
Oczyść mnie Krwią swoją, która wszystkich nas
Jedną kroplą może obmyć z win i zmaz.

7. Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę Cię,
Niech pragnienie serca kiedyś spełni się,
Bym oblicze Twoje tam oglądać mógł,
Gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg.

PODOBNE PIEŚNI RELIGIJNE