Skip to main content

Bolesław IV Kędzierzawy

Bolesław Kędzierzawy - obraz Jana Matejko

Bolesław Kędzierzawy urodzony w 1121 roku, był drugim synem Bolesława Krzywoustego, ale pierwszym ze związku z Salomeą, córką hrabiego Bergu.

Krzywousty w swoim testamencie, przydzielił mu we władanie Mazowsze i Kujawy. Jako książę Mazowiecki od 1138 roku władał w Płocku. Bolesław miał dwie żony, pierwszą była Wierzchosława, córka księcia nowogrodzkiego Wszewołoda, z którą miał dwóch synów Bolesława i Leszka oraz nieznaną z imienia córkę. Po śmierci Wierzchosławy, ożenił się ponownie z Marią, z którą nie miał dzieci.

Bolesław Kędzierzawy - objęcie tronu i konflikt z Władysławem

Dwukrotnie stawał na czele buntu przeciwko starszemu bratu Władysławowi. Najpierw w 1141 roku, potem w latach 1145-1146. Natychmiast po detronizacji Władysława Wygnańca, sam zasiadł na tronie krakowskim.  Pierwszym sprawdzianem była obrona, przed najazdem Władysława i jego sprzymierzeńca, niemieckiego króla Konrada III. Bolesław nie cieszył się zbyt długo z wygranej. W 1157 roku Władysław tym razem wspierany przez Fryderyka Barbarossę, najechał ziemię Polskie i obległ Kędzierzawego w Poznaniu. Pokonany Bolesław złożył w Krzyszkowie hołd lenny Fryderykowi i obiecał zapłacić okup, utrzymując w zamian władzę w Polsce. Władysław Wygnaniec, władzy nie odzyskał, ale Śląsk powrócił w ręce jego synów, Bolesława Wysokiego i Mieszka Plątonogiego. Bolesław Kędzierzawy, zatrzymał ważniejsze śląskie grody, które utracił w 1166 roku.

Mapa Polski - Rozbicie Dzielnicowe 1138

Mapa Polski - Rozbicie Dzielnicowe 1138 

Bratankowie Bolesława, wykorzystali udział stryja w krucjacie przeciw Prusom i zajęli miasta. W wyprawie przeciw Prusom poległ inny brat Bolesława Kędzierzawego, Henryk Sandomierski. Bolesław wbrew postanowieniom swego brata, który zapisał swoją dzielnice najmłodszemu z braci Kaźmierzowi Sprawiedliwemu, przejął ziemię Sandomierską, co stało się zarzewiem niezgody z pozostałymi braćmi. Bolesław Kędzierzawy zmarł 5 stycznia 1173 roku.