Skip to main content

Władysław II Wygnaniec

Władysław Wygnaniec - obraza Jana Matejko

Władysław II Wygnaniec urodził się w 1105 roku. Był pierworodnym synem Bolesława Krzywoustego i jego pierwszej żony Zbysławy, córki księcia kijowskiego Świętopełka II.

Zgodnie z testamentem Bolesława Krzywoustego, po jego śmierci Władysław otrzymał Śląsk oraz dzielnicę senioralną z Krakowem i Gnieznem. Jeszcze przed śmiercią ojca, w 1125 roku, Władysław ożenił się z niemiecką księżniczką Agnieszką. Prawdopodobnie już wtedy otrzymał Śląsk jako własną dzielnicę.

Władysław Wygnaniec - polityka zagraniczna

Małżeństwo to prawdopodobnie miało zapewnić Polsce sojusz z opozycją niemiecką w stosunku do cesarza Lotarema. Wielkimi przyjaciółmi a także zaufanymi doradcami Władysława, byli wrocławski biskup Robert, który po koronowaniu Władysława na króla, przeniósł się wraz z nim do Krakowa, oraz wuj Władysława, Piotr Włost. Człowiek niezwykle bogaty, będący fundatorem wielu klasztorów i kościołów. W 1141 roku, na zjeździe łęczyckim, zawiązał się sojusz przeciw rządom Władysława. Jego przeciwnikami byli Salomea, Bolesław Kędzierzawy i Mieszko III StaryWładysław na wieść o zdradzie, zawarł sojusz z księciem kijowski Wsiewołodem Olegowiczem, który skutkował najazdem Rusinów na Mazowsze.  Po śmierci Salomei, Władysław wznowił działania wojenne względem swoich braci, zajmując południową część dzielnicy, który otrzymała Salomea. W roku 1145 roku, wuj Władysława Piotr Włost, prawdopodobnie przeszedł na stronę obozu juniorów. Zdradzony Władysław za karę wyłupił mu oczy, skonfiskował jego majątek i skazał rodzinę Włostów na wygnanie. Czyn ten spotkał się z oburzeniem możnych, którzy przeszli na stronę opozycji.

Mapa Polski - rozbicie dzielnicowe 1138

 Mapa Polski - Rozbicie Dzielnicowe 1138

W 1146 roku Władysław zaatakował dzielnicę Mieszka, planując raz na zawsze pokonać uzurpatorów. Wojska zmierzyły się pod Poznaniem gdzie Władysław poniósł klęskę. Pozostawiając oblężoną stolicę, udał się za granicę w celu poszukania wsparcia. Najpierw do Czech, a później do Konrada III, któremu złożył uroczysty hołd, prosząc go jako zwierzchnika o udzielenie pomocy przeciw braciom. Niestety wyprawa zakończyła się klęską, a Władysław zmarł w wygnaniu 30 maja 1159 roku.