3.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.50 (4 Votes)

Władysław Herman  był młodszym syn Kazimierza I Odnowiciela i  Dobroniegi. Urodził się około 1004 roku, zmarł 4 czerwca 1102. Władcą Polski był w latach 1079-1102. Należała do niego dzielnica mazowiecka, jednak władzę sprawował tam Bolesław, a on sam mógł tylko czerpać dochody i sprawować funkcję przybliżoną do odpowiednika naczelnika danej prowincji. Władysław został ojcem koło 1070 roku. Jego syn – Zbigniew zdaniem Galla Anonima był z nieprawego łoża, ponieważ jego rodzice nie byli po ślubie kościelnym. 

Jednak wówczas ślub nie odgrywał na tyle ważnej roli, żeby syn Władysława miał nie mieć praw książęcych ze względu na sam ten fakt, ale problemem było inne pochodzenie społeczne jego rodziców. To małżeństwo jest oznaką, że książę nie chciał sprawować władzy zwierzchniej. Władysław trafił na tron ze względu na sukces możnych w buncie przeciwko królowi Bolesławowi. Gdy trafił na piedestał odmienił oblicze polityczne Polski. Znalazł się w obozie cesarskim i zadbał o ciepłe relacje z Czechami, które wzmocnił przez zawarcie ślubu z księżniczką czeską – Judytą. Odzyskał także daninę napływającą z terenu Śląska, ale jego działania sprawiły, że pogorszeniu uległy stosunki z Węgrami.

Zmiana polityki zagranicznej Władysława Hermana

Na początku rządów Władysław miał trudności z podejściem do cesarza, a Henryk IV nieufność względem Władysława zasygnalizował przez nadanie w 1085 r. władcy czeskiemu - Wratysławowi tytułu króla Czech i Polski. Z racji przyjaźni z księciem Polski, Czech nie korzystał z uprawnień, które otrzymał od cesarza. Niedługo po tym stosunki polsko-niemieckie zbliżyły się i polski książę został uznany. To zaowocowało kolejnym małżeństwem króla Polskiego. Judyta – księżniczka czeska zmarła, co pozwoliło Władysławowi wziąć ślub z Judytą córką cesarza Henryka III, która była wdową po Salomonie, królu Węgier.

Zmiana polityki była konieczna, chociaż wobec czynów poprzednika i następcy sprawia wrażenie, że Władysław był władcą biernym i bez ambicji. Szeroka działalność Bolesława Śmiałego musiała odbić się na możliwościach polski. Równocześnie inna stawała się sytuacja na arenie międzynarodowej. Zwierzchnictwa watykańskie przegrywały z Cesarstwem, a Henryk IV rósł w siłę. Dlatego nasuwa się wniosek, że Władysław mógł wiedzieć co się dzieje i na co może sobie pozwolić w swojej pozycji. Władza centralna osłabiona wydarzeniami z okresu rządów Bolesława Śmiałego skorzystała z pokoju przy granicach i w międzyczasie odbudowała swój autorytet. Władca wspomagany był przez wojewodę Sieciecha. Z biegiem czasu król miał coraz mniej sił i istnieje przekonanie, że Sieciech miał coraz większy wpływ na rządy. Inni możni byli oburzeni tym faktem i nie pochwalali decyzji podejmowanych przez wojewodę. Nie popierali również silnych rządów Sieciecha. W tym miejscu nasuwa się pytanie, czy może Władysław był na tyle sprytnym politykiem, aby realizować swoje założenia przez ręce wojewody, który był obarczony odpowiedzialnością za złe skutki działań?

Pomijając analizę możliwych przyczyn, pod koniec lat osiemdziesiątych sytuacja stała się napięta. Z Węgier przybył Mieszko, który w 1089 r. został otruty. Zbrodnia wstrząsnęła krajem, ale szybko została zapomniana przez ówczesne społeczeństwo. Dwa lata później na Pomorzu rozpoczęły się walki. Władysław nie zdołał podbić tego terenu, choć wygrał kilka bitewek. W 1092 r. Władysław wykorzystując śmierć Wratysława przestał płacić Czechom trybut płynący ze Śląska, czym zaostrzył stosunki z Czechami. Brzetysław II – nowy król Czech nie puścił tego płazem i spustoszył ziemię śląską. W odwecie odszukał także Zbigniewa – syna króla Polski i pozwolił mu zawitać na Śląsku. Z łatwością wywołał bunt w różnych częściach kraju, poczynając od ziemi śląskiej.

Mapa Polski za panowania Władysława Hermana - lata 1079-1102

Mapa Polski za panowania Władysława Hermana - lata 1079-1102

Konflikt Władysława Hermana z synami

Powstanie miało być skierowane przeciwko wojewodzie Sieciechowi, który działał często w imieniu władcy i miał jego bezwzględne zaufanie. W wyniku buntu w Polsce rozgorzała wojna domowa. Dwaj synowie – starszy Zbigniew oraz Bolesław, który był jeszcze bardzo młody zostali uwikłani w walkę przeciwko ojcu i wojewodzie. Początkowa faza rywalizacji przyniosła więzienie dla Zbigniewa. Jednak Władysław uwolnił potomka i uznał go za swojego pełnoprawnego syna. W 1097 r. ponownie doszło do walk, jednak tym razem nie interweniował nikt zza granicy. Szlachta w imieniu synów króla wymusiła na Hermanie wypędzenie Sieciecha. Zażądała także wyznaczenie dzielnic Zbigniewowi i Bolesławowi. Prawdopodobnie to był ewenement w tamtych czasach, aby elita polityczna wysnuła podobne wymagania. Dlatego jest do świadectwo wzmagającej się tendencji do poglądów decentralizacyjnych. W latach przed śmiercią Władysław Herman nie podejmował wielu działań. Zdążył podzielić Polskę pomiędzy swoich dwóch synów, zanim zmarł w 1102 roku.

 

Podoba Ci się to co robimy? Teraz możesz nam pomóc, wystarczą 3 kroki!

1. Załóż konto na PATRONITE.PL i odwiedź nasz profil klikając w poniższe logo.

Czym jest PATRONITE i jak działa: Portal łączy twórców i sportowców z osobami, które chcą ich wesprzeć. Patroni wpłacają comiesięczne kwoty na konto Autorów, a Ci mogą je wykorzystać na dowolny cel - od farb po nowe skrzypce. Elementem wyróżniającym Patronite jest nastawienie na regularne, comiesięczne subskrypcje w celu zagwarantowania stałego finansowania.

2. Wybierz najlepszą subskrybcję.

Co otrzymam w zamian: Na każdego patrona czekają nagrody w najróżniejszej postaci. Wszystko uzależnione jest od progu, który wybierzesz i celu który uda nam się osiągnąć. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszym profilu na Patronite lub pod adresem. www.polskatradycja.pl/dlapatronow.html.

3. Wesprzyj nas finansowo.

Czy prowadzenie serwisu jest aż tak drogie: Utrzymanie serwerów i domeny nie jest drogie i jesteśmy wstanie  pokryć te koszty. Niestety całość projektu przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Polska kultura ludowa to kopalnia wiedzy. Pragniemy dalej rozwijać serwis, ale bez dodatkowe wsparcia jest to coraz trudniejsze. Działamy już 9 lat i do tej pory udawało nam się pokrywać koszty funkcjonowania. Niestety trafiliśmy na bariery, których bez pomocy z zewnątrz nie pokonamy. Wiele serwisów upadło z braku odpowiedniego finansowania, nie chcemy podzielić ich losu.

Podobne artykuły
Zbigniew

Książę Zbigniew był synem Władysława Hermana, nie ma jednak pewności co do tego, kto był jego matką. Zbigniew nie pochodził ze związku uznanego przez...

Kazimierz I Odnowiciel

Po śmierci Mieszka II, na ziemiach Polskich następuje ogromny chaos. Od 1034 do 1039 roku, panuje bezkrólewie. Następują bunty chłopów i...

Bolesław III Krzywousty

Bolesław Krzywousty urodził się 20 sierpnia 1086 roku. W latach 1102-1107 był księciem śląskim, małopolskim i sandomierskim. Pochodził z dynastii...

Mieszko I

Mieszko I został pierwszym władcą słowiańskich plemion zamieszkałych nad Wisłą. Wywodził się z najmniejszego plemienia tamtejszych słowian zwanych...