Folklor regionalny na terach dzisiejszej Polski zaczął rozwijać się w XIX wieku, w okresie rozbiorowym. Wiele czynników wpływało na folklor danego regionu, począwszy od wpływu innych ludów, przez zamożność miejscowej ludności, aż po uwarunkowania geograficzne, które nie jednokrotnie oddzielały ludność danego obszaru od obszarów sąsiednich. Folklor regionalny składa się z wielu elementów, do których należy zaliczyć, stroje ludowe, sztukę ludową, tańce i muzykę oraz miejscowe święta i obrzędy. Do dziś w Polsce zachowały się obszary gdzie miejscowy folklor ludowy jest podtrzymywany i kultywowany, są to miedzy innymi Kaszuby, Kurpie, Podhale, Śląsk i dawne Księstwo Łowickie oraz wiele innych regionów Polski. 
 

 

Folklor Góralski

Polskie góry to miejsce, które na tle innych regionów etnograficznych, wyróżnia się stałym kultywowaniem folkloru. Nie jest to folklor wyuczony i sztucznie podtrzymywany, lecz w naturalny sposób przekazywane kolejnym pokoleniom. Co więcej folklor góralski jest kultywowany na co dzień, nie tak jak w przypadku innych regionów, gdzie folklor jest jedynie „odkurzany” na święta i uroczystości. W Polsce Górali dzieli się na kilka grup, różnice pomiędzy tymi grupami możemy dostrzec w strojach ludowych oraz w gwarze. Największym centrum folkloru góralskiego jest Zakopane. Odwiedzając to miasto, na każdym kroku możemy spotkać takie elementy folkloru jak: stroje, gwara i kuchnia.

 

Folklor Kaszubski

Kaszubi wyróżniają się bardzo ciekawym folklorem, rozbudowanym rzemiosłem oraz pięknym haftem. Największym skarbem tej grupy jest ich język, który nie jest uznawany jedynie za gwarę, ale za oddzielny język. Ciekawostką jest to, że język kaszubski można zdawać na maturze. Kaszuby to spory region rozciągający się od Pomorza Gdańskiego, aż po Bory Tucholskie. Pomimo silnej germanizacji tego regionu, Kaszubi uważają się również za Polaków, a ich moot brzmi "Nie ma Kaszub bez Polonii, a Polski bez Kaszub"

 

Folklor Krakowski

Kraków za panowania Piastów był stolicą Polski. W czasie rozbiorów w raz z całą Galicją trafił pod władzę Cesarza Austriackiego. W przeciwieństwie do Cara Rosyjskiego czy władzy Pruskiej, Cesarz Austriacki pozwalał Polakom na kultywowanie rodzimych tradycji. W tym okresie Kraków był więc stolicą polskiej kultury i tradycji. To tutaj, żyli i tworzyli wybitni Polacy min. Jan Matejko, Oskar Kolberg czy Stanisław Wyspiański

 

Folklor Kujawski

Kujawy to niewielki region położony między Wielkopolską, Mazowszem a Kaszubami. Mimo, że Kujawy jako region etnograficzny, zmniejszyły się na przestrzeni wieków. Tradycja jest tam ciągle żywa. Jednym z najsłynniejszych elementów folkloru kujawskiego, jest taniec kujawiak, który uzyskał status narodowego. Również kuchnia kujawska wypracowała własny nurt, który w pewnym stopniu powiązany jest z kuchnią Wielkopolską. Naprawdę warto wybrać się na wycieczkę krajoznawczą i lepiej poznać ten niezwykły region Polski.

 

Folklor Kurpiowski

Kurpie to piękny region położony na Mazowszu, na terenie Puszczy Zielonej i Puszczy Białej. Obecnie bardziej aktywni ludowo są mieszkańcy Puszczy Zielonej. Folklor z tego regionu zachował się w dużo lepszym stanie niż folklor mieszkańców Puszczy Białej. Najbardziej znaną miejscowością pielęgnującą dawne tradycje kurpiowskie jest Kadzidło. Gorąco zachęcamy do odwiedzenia tego regionu i przekonania się na własne oczy, jak bardzo niezwykły jest Folklor Polski.

 

Folklor Lubelski

Termin Lubelszczyzny coraz częściej odnosi się do obecnego województwa lubelskiego, co w etnografii jest błędem. W skład Lubelszczyzny wchodzą Wyżyna Lubelska, Polesie Lubelskie i Wołyńskie, południowe  Podlasie oraz  Roztocze. Lubelszczyzna jest więc terenem na którym krzyżowało się kilka kultur ludowych. W poniższym artykule odnosimy się do etnograficznego regionu ziemi lubelskiej.

 

Folklor Łowicki

Folklor łowicki swoim zasięgiem obejmuje tereny, historycznego regionu, księstwa łowickiego. Folklor łowicki, dzięki swojemu niepowtarzalnemu charakterowi, zdobył renomę nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie. Duży wpływ na popularyzację tego regionu miała powieść „Chłopi”. To właśnie w miejscowości Lipce, położonej w Księstwie Łowickim, pracował i pisał swoją powieść Władysław Stanisław Reymont. Warto pamiętać, że za powieść „Chłopi”, Reymont został nagrodzony Literacką Nagrodą Nobla.

 

Folklor Śląski

Śląsk jako region Polski, zazwyczaj dzielony jest na trzy podregiony – Dolny Śląsk, Górny Śląsk i Śląsk Opolski. Nie inaczej jest w przypadku podziału etnograficznego, Śląsk jest bowiem najbogatszym etnograficznie regionem Polski.  Wiele zwyczajów i obrzędów popadło w zapomnienie, inne straciły swoje znaczenie, ale też pojawiały się nowe tradycje, które przetrwały po dziś dzień. Bogactwo strojów, ciekawe obrzędy, smaczna kuchnia i odmienna gwara czynią Śląsk wyjątkowym regionem naszego kraju.

 

Folklor Wielkopolski

Wielkopolska to jeden z najstarszych regionów historycznych Polski. To tutaj rozpoczął się proces, budowania Państwa Polskiego. Cała historia Pierwszych Piastów związana jest z Wielkopolską, nic więc dziwnego, że Wielkopolska była ostoją polskości w latach okupacji i przymusowej germanizacji. Obecnie Wielkopolskę zamieszkuje kilka grup etnograficznych są to: Biskupianie, Bambrzy, Chazacy, Krajniacy, Olędrzy, Mazurzy Wieleńscy, Pałuczanie i Tośtoki.