Regiony Pomorza oraz Warmii i Mazur były poddane intensywnej germanizacji, z tego też powodu na tych terenach znajdowały się niewielkie enklawy kultury Polskiej. Duże braki widoczne są zwłaszcza w strojach ludowych, bowiem na tych terenach możemy wyróżnić zaledwie kilka odmian strojów ludowych. Najbardziej znanym jest strój kaszubski, to właśnie na Kaszubach najprężniej rozwijała się kultura nawiązująca do polskości miejscowej ludności, wyrażona w jednym zdaniu "Nie ma Polski bez Kaszub ni Kaszub bez Polski".
 

 

Strój Kaszubski

Teren zamieszkiwany przez Kaszubów obejmował północno-wschodnią część Pomorza, dzisiaj  trudno jest wyznaczyć dokładne granice tego regionu. Najważniejszym czynnikiem określającym przynależność do Kaszub jest stosowanie języka kaszubskiego, który przez część badaczy uznawany jest za osobny język słowiański. Stosując to kryterium językowe można przyjąć, że ludność kaszubska mieszka na terenie rozciągającym się od Zatoki Gdańskiej i Morza Bałtyckiego do Czerska i Chojnic na południu oraz do Borów Tucholskich na wschodzie.

 

Strój Warmiński

Tradycyjny strój warmiński zaniknął już pod koniec XIX wieku, na co największy wpływ miały ówczesne przemiany historyczne i ekonomiczne na tym terenie. Mieszkańcy Warmii dość wcześnie zaczęli korzystać z gotowych wyrobów odzieżowych produkowanych fabrycznie, zwłaszcza że była ona tańsza od strojów szytych ręcznie.