Legendy Łódzkie, to zbiór legend z województwa łódzkiego, w skład którego wchodzą Ziemia Łęczycka, Ziemia Sieradzka, Ziemia Wieluńska, dawne Księstwo Łowickie z Łowiczem i Skierniewicami , Ziemia Rawska oraz część Małopolski z Opocznem. Połączenie tychże regionów w jedną kategorię, zostało podyktowane niewielkim zasięgiem poszczególnych ziem, oraz ich całkowitą przynależnością do województwa łódzkiego. Legendy Łódzkie są w rzeczywistości zbiorem legend z miast administracyjne należących do województwa łódzkiego.

 

Powstanie Jasienina

Dawno, dawno temu, może w roku 1000 a może jeszcze wcześniej, żył na Mazowszu  młody książę, który bardzo lubił polować. Często ze swoją drużyną przemierzał rozległe ziemie w poszukiwaniu  różnych zdobyczy. Szukał też sobie wybranki na żonę. A że był bardzo wrażliwy na piękno otaczającego świata, toteż patrzył i podziwiał, rozległe kwitnące łąki.

 

Poznański i podłoga z rubli.

Łódzką Manufakturę zna każdy w Polsce i myślę, że nie tylko. Kiedyś była to wielka fabryka króla bawełny Izraela Poznańskiego. Miał on smykałkę do interesów, a i klimat ówczesny ekonomiczny mu sprzyjał. Rósł w potęgę i żył rzeczywiście jak król.

 

Powstanie Wielunia

Aby zapobiec rozlewowi krwi Bolesław Krzywousty swoim testamentem podzielił ziemię między swych synów.  Jednak niezgoda pomiędzy nimi, ich dziećmi i wnukami  doprowadziła do jeszcze większego rozdrobnienia kraju. Księstwem kaliskim władał wówczas Władysław Odonic. Jak na każdym dworze książęcym i królewskim tak i w Kaliszu głównym zajęciem umilającym czas władcy były polowania.

 

Biała Dama z rawskiego zamku

Pośród wielu polskich legend, jest legendą najmniej znaną przez Polaków, ale najbardziej znaną wśród Europejczyków. Historia ta miała miejsce na Zamku Książąt Mazowieckich w Rawie Mazowieckiej. Mówi się, iż wydarzenie to wstrząsnęła ówczesnymi rodami panującymi całej Europy, a sam Szekspir inspirowała się legendą podczas pisania „Opowieści zimowej”.

 

Pająk z Pajęczna

Dawne to były czasy, kiedy młodemu Królestwu Polskiemu, rządzonemu przez ród Piastów, zagrażały nie tylko sąsiednie mocarstwa ale i straszne bestie. Nie było grodu ani lasu, w którym nie znalazła by się straszna poczwara, pustosząca okoliczne tereny. Smoki, Bazyliszek, Węże. W różnych regionach Królestwa Polskiego znajdowały się przeróżne potwory.