Legendy Lubuskie to kategoria legend pochodzących z obecnego województwa lubuskiego, w skład którego wchodzą takie regiony etnograficzne jak Ziemia Lubuska z Gorzowem Wielkopolskim, Łużyce Dolne oraz Dolny Śląsk z Zieloną Góra aż do Łużyc Górnych. Tereny te przez kilka wieków były germanizowane, mimo to do dziś zachowało się wiele legend lubuskich o rodowodzie polskim i to te legendy lubuskie znajdują się na naszym portalu. Warto propagować tą część tradycji, która najskuteczniej podkreśla polskość Ziemi Lubuskiej.

 

Żaganna

Po śmierci Wandy i jej ojca Kraka, w Krakowie zapanowało bezkrólewie. Młoda jeszcze wówczas Żaganna, na tronie krakowskim zasiąść nie mogła. Z obawy przed jej wrogami, wierny rycerz Kraka, zabrał dziewczynkę ze sobą i opuścili Kraków. Przez kolejne lata, Żaganna rosła a urody, męstwa i waleczności jej przybywało. Nie była już damą dworu, lecz kobietą-wojownikiem.

 

Klątwa Radogosta

W dawnych czasach, kiedy wielkie obszary ziemi porastała niezmierzona puszcza, w krainie zwanej Niemczą Łużycką, żył i rządził Król Radogost. Był to rycerz potężny a kraj jego tak rozległy że krańców nie było widać. Radogost był władcą dobrym i sprawiedliwym, mimo to lubował się w wygodzie. Dlatego postanowił wybudować zamek, który przetrwa ataki hord najdzikszych.

 

Niebezpieczne jezioro Błedno

Dawne to były czasy, kiedy piekielne demony opuszczały swoją siedzibę i ruszały między ludzi, aby tam mamić i porywać ludzkie dusze. Jeden z czartów znalazł swoją ofiarę nad jeziorem Błędno, z czasem z dziewczyny zrobił czarownice, która przez lata ćwiczyła się w sztuczkach magicznych. Dla bezpieczeństwa porzuciła rodzinną wieś i zamieszkała w małej chacie nad jeziorem, gdzie mogła odprawiać swoje gusła.