Kiedy na tronie Krakowskim zasiadł Władysław Łokietek, zakończył się okres Rozbicia dzielnicowego. Na Prusach rósł w siłę nowy przeciwnik militarny - Zakon Krzyżacki. Na wschodzie książę Giedymin rozpoczął budowę Wielkiego Księstwa Litewskiego. Na południu Węgry zbliżały się do okresu zwanego Złotym Wiekiem. Polska musiała stworzyć silny militarnie i politycznie byt państwowy, co udało się wspólnie Ostatnim Piastom i Andegawenom. Osiemnaście lat po śmierci Kazimierza Wielkiego -  ostatniego z Piastów - Polska wchodzi w Unię z Wielkim Księstwem Litewskim.

 

Władysław Łokietek

Władysław Łokietek przyszedł na świat w okresie największego rozdrobnienia Polski. Łokietek był trzecim synem księcia Kujaw, Łęczycy i Sieradza Kazimierza i jego żony Eufrozyny. Kazimierz musiał swoje księstwo podzielić między wszystkich synów, więc Władysław otrzymał władzę nad niewielką dzielnicą brzesko-kujawską. Nie były to warunki do zapoznania się z wielką polityką, ale wrodzony talent Łokietka pozwolił mu wybić się ponad przeciętność. W 1288 roku Łokietek odziedziczył po Leszku Czarnym Sieradz.

 

Ludwik Andegaweński

Ludwik Andegaweński urodził się w 1326 roku i był synem Karola Roberta oraz Elżbiety Łokietkówny. Gdy wstępował w 1342 roku na tron węgierski miał tylko szesnaście lat, jednak szybko dał się poznać jako dobry władca. Jego rządy zyskały na Węgrzech tak duże uznanie, że historycy dodali mu przydomek „Wielki”. O ile na Węgrzech Ludwik radził sobie bez zarzutu, o tyle jego rządy w Polsce nie są dobrze wspominane. Jak pisał ówczesny historyk Janko z Czarnkowa, „Za jego czasów nie było żadnej stałości w Królestwie Polskim ani żadnej sprawiedliwości”.

 

Kazimierz Wielki

Kazimierz Wielki był przedstawicielem rodu Piastów i ostatnim królem tej dynastii. Jego rodzicami byli Władysław Łokietek oraz córka Bolesława Pobożnego Jadwiga. Kazimierz od dziecka był wprowadzany w tajniki rządzenia. Młody królewicz uczestniczył w walkach z Krzyżakami, samodzielnie dowodził bitwą pod Kościanem i odbił z rąk książąt głogowskich zachodnie rubieże Wielkopolski. W 1331 roku Władysław Łokietek mianował go na namiestnika Wielkopolski, ziemi sieradzkiej i Kujaw. Jednak na wizerunku młodego Kazimierza pojawiły się rysy.

 

Jadwiga

Jadwiga Andegaweńska była trzecią córką króla Węgier Ludwika Wielkiego i Elżbiety Bośniaczki. Ludwik po śmierci Kazimierza Wielkiego objął także tron polski. Kazimierz nie zostawił po sobie syna, a Ludwik, jako wnuk króla Władysława Łokietka i syn Elżbiety Łokietkówny, miał największe prawa do dziedziczenia tronu. Początkowo tron w Polsce miała przejąć starsza Maria, ale po śmierci króla stało się inaczej. Mężem Marii był Zygmunt Luksemburski, którego nie akceptowała polska szlachta, duchowieństwo i mieszczaństwo.