Boże Narodzenie - stół wigilijny
10146

Boże Narodzenie - stół wigilijny

Zachowanie domowników przy stole wigilijnym od zawsze było wyrazem troski o urodzaj, obfitą wegetację roślin i powodzenie w pracach gospodarza. Po skonsumowaniu uroczystej wieczerzy ze słomy wydobytej ze snopków skręcano powrósełka i związywano je wokół drzew owocowych w sadzie, aby owoce dobrze obrodziły.Poza tym rzucano pod sufit pasmami słomy. Zwyczaj ten nazywany był „ciskaniem kop”. Dzięki niemu w nadchodzącym roku zboże miało być wysokie i kłośne. Siano spod obrusu po wieczerzy…

Kolędy i Pastorałki

Hej w dzień narodzenia

Hej w dzień Narodzenia

Kolęda Hej w dzień Narodzenia pochodzi z początku XVIII wieku. Przez całe stulecie kolęda…
735
Trzej królowie jadą

Trzej królowie jadą

Kolęda Trzej królowie jadą, opowiada o podróży i przybyciu Trzech Króli do Betlejem.…
841
Dzisiaj w Betlejem

Dzisiaj w Betlejem

Pierwsze wzmianki dotyczące kolędy Dzisiaj w Betlejem pochodzą z drugiej połowy XIX…
3732
To już pora na Wigilię

To już pora na Wigilię

Kolęda To już pora na wigilię, jest kolędą współczesną Kolęda To już pora na wigilię…
1577
Jezu śliczny kwiecie

Jezu śliczny kwiecie

Kolęda Jezu śliczny kwiecie została napisana pod koniec XVIII wieku. Autor kolędy Jezu…
763
Jakieś światło nad Betlejem

Jakieś światło nad Betlejem

Kolęda Jakieś światło nad Betlejem powstała najprawdopodobniej w pierwszej połowie XX…
1850

 

Stroje ludowe

Strój Lachów Szczyrzyckich

Strój Lachów Szczyrzyckich

Lachowie Szczyrzyccy, zamieszkujący tereny przejściowe, ubierali się podobnie jak mieszkańcy Małopolski, zwłaszcza ci z…
Strój Górali Beskidu Śląskiego

Strój Górali Beskidu Śląskiego

Tradycyjny strój Górali Śląskich zaczął wychodzić z użycia pod koniec XIX wieku. Jako pierwsi z tradycji wyłamali się…
Strój Górali Łąckich

Strój Górali Łąckich

Górale Łąccy mieszkali na terenach obejmujących Beskid Wyspowy, Beskid Sądecki i Gorce. Pod względem administracyjnym są to…
Strój Krakowski - Wschodni

Strój Krakowski - Wschodni

Strój Krakowiaków Wschodnich jest bardzo podobny do ubioru ich zachodnich sąsiadów. Oba te stroje różnią się między sobą w…

Top 10

Mikroskanseny, które trzeba zobaczyć

Mikroskanseny, które trzeba…

Parki etnograficzne, zwane również skansenami przeżywają prawdziwe odrodzenie. Mimo, iż coraz trudniej znaleźć urządzenia…
Najpiękniejsze święta i obrzędy w Polsce

Najpiękniejsze święta w Polsce

Prezentujemy listę dziesięciu świąt i obrzędów, związanych z polską tradycją i folklorem, które w naszej ocenie są nie tylko…
Makroskanseny, które należy odwiedzić

Makroskanseny, które należy…

Polska Tradycja to nie tylko przybory codziennego użytków, pyszne staropolskie jedzenie czy skoczna muzyka. To także…
Festiwale folkowe warte zobaczenia

Festiwale folkowe warte…

Powoli polskie tradycje odżywają i wracając do łask Polaków. Zaczynamy się szczycić tym co ludowe i tradycyjne. Nie inaczej…

Pieśni ludowe

Za górami, za lasami

Za górami, za lasami

Pieśń Za górami za lasami, powstała na Śląsku w dorzeczu rzeki Olzy. Pieśń Za górami za lasami, jest bardzo popularna nie…
Mam chusteczkę

Mam chusteczkę haftowaną

Pieśń Mam chusteczkę haftowaną jest pieśnią ludową, autor pieśni Mam chusteczkę haftowaną jest nieznany. Pieśń Mam…
Czerwony pas

Czerwony pas

Pieśń Czerwony pas jest pieśnią góralską, autorem pieśni Czerwony pas jest XIX-wieczny dramaturg i komediopisarz Józef…
Hej bystra woda

Hej bystra woda

Pieśń Hej bystra woda, to pieśń góralska śpiewana na melodię ludową. Autor pieśni Hej bystra woda jest nieznany tak samo jak…

Pieśni weselne

Ukraina (Hej Sokoły)

Hej, Sokoły

Pieśń Hej, sokoły jest jedną z najpopularniejszych pieśni weselnych i biesiadnych. Dużą popularność pieśń Hej, sokoły…
Zabrałaś serce moje

Zabrałaś serce moje

Pieśń weselna Zabrałaś serce moje, wywodzi się z tradycji ludowej. Autor pieśni Zabrałaś serce moje jest nieznany, samą…
Wiła Wianki

Wiła Wianki

Autor pieśni weselnej Wiła wianki, tak jak w przypadku wielu innych pieśni biesiadnych jest nieznany. Melodia na którą…
Dziura w desce

Dziura w desce

Pieśń biesiadna Dziura w desce, znana również jako "Wysokie płoty, tato grodził", została napisana na podstawie pieśni…

Władcy Polski

Aleksander Jagiellończyk

Aleksander Jagiellończyk

Aleksander Jagiellończyk urodził się 5 sierpnia 1461 roku w Krakowie. Był to czwarty syn Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Habsburskiej. W 1492 roku Aleksander został wielkim księciem litewskim, w 1501 roku koronowano go na króla Polski. W latach…
Jan III Sobieski

Jan III Sobieski

Jan III Sobieski urodził się w 1629 roku. Królem Polski został w 1674 roku. Był synem kasztelana krakowskiego Jakuba Sobieskiego i Teofilii…
Kazimierz Wielki

Kazimierz Wielki

Kazimierz Wielki był przedstawicielem rodu Piastów i ostatnim królem tej dynastii. Jego rodzicami byli Władysław Łokietek oraz córka Bolesława…
August II Mocny

August II Mocny

August II Mocny był władcą z dynastii Wettinów. W 1694 roku został elektorem saskim jako Fryderyk August I, królem polskim był najpierw w latach…

Pieśni wojskowe

Ej, dziewczyno

Ej, dziewczyno

Pieśń wojskowa Ej, dziewczyno została napisana prawdopodobnie w roku 1918 w ostatnich miesiącach I Wojny Światowej. Autor…
Piechota

Piechota

Pieśń wojskowa Piechota, jest najpopularniejszą polską pieśnią żołnierską. Autorstwo pieśni Piechota przypisuje się, w…
Modlitwa Narodowych Sił Zbrojnych

Modlitwa Narodowych Sił Zbrojnych

Pieśń partyzancka Modlitwa Narodowych Sił Zbrojnych powstała jeszcze w okresie II Wojny Światowej. Autorem pieśni Modlitwa…
Serce w plecaku

Serce w plecaku

Pieśń wojskowa Serce w plecaku został napisana w roku 1933 z okazji Dnia Żołnierza. Autorem pieśni Serce w plecaku był…

Wydarzenia historyczne

Konstytucja 3 Maja -1791 r.

Konstytucja 3 Maja -1791 r.

Konstytucja 3 Maja – uchwalona została 3 maja 1791 roku. Konstytucja 3 Maja regulowała prawo Rzeczpospolitej Obojga Narodów, wprowadzając ład do zanarchizowanych rządów magnaterii i szlachty. Autorami Konstytucji 3 Maja byli Król Stanisław August Poniatowski,…
Zaprowadzenie chrześcijaństwa R.P. 965 - obraza Jan Matejko

Chrzest Polski - 966 r.

Chrzest Polski był procesem długotrwałym, który w 966 roku rozpoczął Mieszko I, co pozwoliło mu na włączenie się do gry politycznej w…
Hołd Pruski R.P. 1525 - obraz Jana Matejko

Hołd Pruski - 1525 r.

Hołd Pruski był jednym z ważniejszych wydarzeń w XVI wiecznej Europie. Wcześniejsze wydarzenia związane z Hołdem Pruskim, miały bowiem bezpośredni…
Unia Lubelska R.P. 1569 - obraz Jana Matejko

Unia Lubelska - 1569 r.

Unia Lubelska została zawarta 1 lipca 1569 roku, pomiędzy Koroną Królestwa Polskiego a Wielkim Księstwem Litewskim. Była to jedyna tego rodzaju umowa…

Pieśni patriotyczne

Marsz Polonia

Marsz Polonia v1

Marsz Polonia zwany również Marszem Czechowskiego to niesamowita pieśń patriotyczna, która mimo, iż nie jest powszechnie…
Piękna nasza Polska cała

Piękna nasza Polska cała

Pieśń Piękna nasza Polska cała zaliczana jest do pieśni patriotycznych. Pieśń ta powstała 1830 roku jednak o okolicznościach…
Bogurodzico

Bogurodzico

Bogurodzica to najstarsza polska pieśń religijna o charakterze patriotycznym. Swego czasu pieśń Bogurodzica była hymnem…
Rota

Rota

Najbardziej znaną w naszym kraju pieśnią patriotyczną jest Rota. Autorem słów tej pięknej pieśni jest Maria Konopnicka,…

KUCHNIA POLSKA - POPULARNE PRZEPISY