Adwent - czas oczekiwania
2319

Adwent - czas oczekiwania

W czasach współczesnych w Kościele adwent zaczyna się około 25 listopada, w pierwszą niedzielę adwentu. Koniec okresu adwentowego przypada na Wigilię Bożego Narodzenia – 24 grudnia. Adwent jest jednocześnie końcem i początkiem roku kościelnego i obrzędowego. Jest zarazem ważnym okresem przełomowym. Adwentem w religii katolickiej nazywa się czterotygodniowy okres wyczekiwania na narodziny Jezusa oraz czas duchowych przygotowań do tego wielkiego święta. 

Folklor ludowy

Folklor Lubelski

Folklor Lubelski

Termin Lubelszczyzny coraz częściej odnosi się do obecnego województwa lubelskiego, co w…
6339 5.0
Folklor Śląski

Folklor Śląski

Śląsk jako region Polski, zazwyczaj dzielony jest na trzy podregiony – Dolny Śląsk, Górny…
11801
Folklor Wielkopolski

Folklor Wielkopolski

Wielkopolska to jeden z najstarszych regionów historycznych Polski. To tutaj rozpoczął…
17208
Folklor Kujawski

Folklor Kujawski

Kujawy to niewielki region położony między Wielkopolską, Mazowszem a Kaszubami. Mimo, że…
16465
Folklor Krakowski

Folklor Krakowski

Kraków za panowania Piastów był stolicą Polski. W czasie rozbiorów w raz z całą Galicją…
14858
Folklor Kurpiowski

Folklor Kurpiowski

Kurpie to piękny region położony na Mazowszu, na terenie Puszczy Zielonej i Puszczy…
13547

 

Stroje ludowe

Strój Krzczonowski

Strój Krzczonowski

W stroju krzczonowskim mężczyźni najczęściej zakładali na głowę słomiane kapelusze. Tego typu okrycia głowy nosiło się…
Mazurski Zespół Pieśni i Tańca

Strój Kaszubski

Teren zamieszkiwany przez Kaszubów obejmował północno-wschodnią część Pomorza, dzisiaj trudno jest wyznaczyć dokładne…
Strój Podlaski

Strój Podlaski

W męskim stroju podlaskim za nakrycie głowy służył kapelusz z żytniej słomy. Zimą zakładano cieplejsze maciejówki oraz…
Strój z Tomaszowa i Hrubieszowa

Strój z Tomaszowa i…

Tradycyjny strój ludowy tamtejszej ludności największą popularnością cieszył się na początku XX wieku. Po tym okresie…

Top 10

Makroskanseny, które należy odwiedzić

Makroskanseny, które należy…

Polska Tradycja to nie tylko przybory codziennego użytków, pyszne staropolskie jedzenie czy skoczna muzyka. To także…
Najpiękniejsze święta i obrzędy w Polsce

Najpiękniejsze święta w Polsce

Prezentujemy listę dziesięciu świąt i obrzędów, związanych z polską tradycją i folklorem, które w naszej ocenie są nie tylko…
Mikroskanseny, które trzeba zobaczyć

Mikroskanseny, które trzeba…

Parki etnograficzne, zwane również skansenami przeżywają prawdziwe odrodzenie. Mimo, iż coraz trudniej znaleźć urządzenia…
Festiwale folkowe warte zobaczenia

Festiwale folkowe warte…

Powoli polskie tradycje odżywają i wracając do łask Polaków. Zaczynamy się szczycić tym co ludowe i tradycyjne. Nie inaczej…

Pieśni ludowe

Hej bystra woda

Hej bystra woda

Pieśń Hej bystra woda, to pieśń góralska śpiewana na melodię ludową. Autor pieśni Hej bystra woda jest nieznany tak samo jak…
Szalała, szalała

Hej, szalała, szalała

Pieśń Hej, szalała, szalała w tradycji biesiadnej zaistniała na początku lat 90 XX wieku. Wówczas to za sprawą zespołu…
Hej, góral ja se góral

Hej, góral ja se góral

Pieśń Hej, góral ja se góral, jest znana bardziej jako Hej, górol ci jo górol. Pieśń Hej, góral ja se góral jest znaną i…
Czerwony pas

Furman

Autorem pieśni Furman jest polski poeta, tłumacz i prozaik Jerzy Ficowski. Muzykę do pieśni Furman skomponował polski…

Pieśni weselne

Biały miś

Biały miś

Pieśń Biały Miś, jest jedną z nie wielu pieśni ludowych, do autorstwa których przyznaje się kilku muzyków. Za jednego z…
Gdybym miał gitarę

Gdybym miał gitarę

Pieśń weselna Gdybym miał gitarę znana również jako "Czarne oczy", powstała na bazie ukraińskiej pieśni ludowej "Wziąłbym ja…
Czerwone Jagody

Czerwone Jagody

Pieśń Czerwone jagody to pieśń biesiadna o rodowodzie ludowym. Autor pieśni Czerwone jagody jest nieznany, pieśń śpiewana…
Zabrałaś serce moje

Zabrałaś serce moje

Pieśń weselna Zabrałaś serce moje, wywodzi się z tradycji ludowej. Autor pieśni Zabrałaś serce moje jest nieznany, samą…

Władcy Polski

Michał Korybut Wiśniowiecki

Michał Korybut Wiśniowiecki

Michał Korybut Wiśniowiecki urodził się 31 lipca 1640 roku. Na tron wstąpił po abdykacji Jana Kazimierza, a za jego kandydaturą przemawiało przede wszystkim świetne pochodzenie. Ojcem Michała był Jarema Wiśniowiecki, słynny pogromca Chmielnickiego,…
Stefan Batory

Stefan Batory

Stefan Batory urodził się 27 września 1533 roku w Şimleu. Był synem wojewody siedmiogrodzkiego Stefana i Katarzyny Telegdi. W 1571 roku został…
Przemysł II

Przemysł II

Przemysł II był synem Przemysła I oraz córki Henryka Pobożnego Elżbiety. Przemysł II przyszedł na świat już po śmierci swojego ojca, dlatego jego…
Mieszko Stary

Mieszko III Stary

W 1138 roku trzeci z synów Bolesława Krzywoustego – Mieszko dostał obszar Wielkopolski zachodniej z Poznaniem. Był oddanym wspólnikiem dla swojego…

Pieśni wojskowe

Marsz Mokotowa

Marsz Mokotowa

Marsz Mokotowa został napisany 20 sierpnia 1944 roku, od tego dnia Marsz Mokotowa stal się symbolem walki powstańców…
Modlitwa obozowa

Modlitwa obozowa

Pieśń Modlitwa obozowa była pierwszą pieśnią żołnierską powstałą w okresie II Wojny Światowej. Pieśń Modlitwa obozowa…
Dziś do Ciebie przyjść nie mogę

Dziś do Ciebie przyjść nie mogę

Pieśń wojskowa Dziś do Ciebie przyjść nie mogę - została napisana prawodpodobnie pod koniec roku 1942. Pieśń Dziś do Ciebie…
Niech się pani pomodli

Niech się pani pomodli

Pieśń partyzancka Niech się pani pomodli, zawiera ponadczasowy tekst z prośbą o modlitwę za antykomunistyczne podziemie.…

Wydarzenia historyczne

Konstytucja 3 Maja -1791 r.

Konstytucja 3 Maja -1791 r.

Konstytucja 3 Maja – uchwalona została 3 maja 1791 roku. Konstytucja 3 Maja regulowała prawo Rzeczpospolitej Obojga Narodów, wprowadzając ład do zanarchizowanych rządów magnaterii i szlachty. Autorami Konstytucji 3 Maja byli Król Stanisław August Poniatowski,…
Hołd Pruski R.P. 1525 - obraz Jana Matejko

Hołd Pruski - 1525 r.

Hołd Pruski był jednym z ważniejszych wydarzeń w XVI wiecznej Europie. Wcześniejsze wydarzenia związane z Hołdem Pruskim, miały bowiem bezpośredni…
Unia Lubelska R.P. 1569 - obraz Jana Matejko

Unia Lubelska - 1569 r.

Unia Lubelska została zawarta 1 lipca 1569 roku, pomiędzy Koroną Królestwa Polskiego a Wielkim Księstwem Litewskim. Była to jedyna tego rodzaju umowa…
Zaprowadzenie chrześcijaństwa R.P. 965 - obraza Jan Matejko

Chrzest Polski - 966 r.

Chrzest Polski był procesem długotrwałym, który w 966 roku rozpoczął Mieszko I, co pozwoliło mu na włączenie się do gry politycznej w…

Pieśni patriotyczne

Rota

Rota

Najbardziej znaną w naszym kraju pieśnią patriotyczną jest Rota. Autorem słów tej pięknej pieśni jest Maria Konopnicka,…
Marsz Polonia

Marsz Polonia v1

Marsz Polonia zwany również Marszem Czechowskiego to niesamowita pieśń patriotyczna, która mimo, iż nie jest powszechnie…
Polonia - Jan Matejko

Ojczyzno ma

Pieśń Ojczyzno ma została napisana w latach osiemdziesiątych tuż po ogłoszeniu Stanu Wojennego. Dzięki Mszom Świętym za…
Mury

Mury

Pieśń patriotyczna Mury została napisana przez Jacka Kaczmarskiego i pochodzi z roku 1978. Pieśń ta powstała do melodii…

KUCHNIA POLSKA - POPULARNE PRZEPISY