Skip to main content

Wrócimy - pieśń, tekst, wykonanie

Pieśń Wrócimy powstała już po II Wojnie Światowej. Jest to pieśń wypędzonych Polaków z Kresów Wschodnich. Autor pieśni Wrócimy jest nieznany, również melodia pozostaje nieznana. Obecnie wielu kompozytorów, tworzy własne muzyczne interpretacje pieśni Wrócimy. Do najbardziej znanych wersji pieśni Wrócimy należy skomponowana przez Pawła Piekarczyka. Pieśń Wrócimy śpiewana była głownie wśród polskiej partyzantki antykomunistycznej walczącej na Kresach Wschodnich. Tekst pieśni Wrócimy odwołuje się do celu ich walki, jakim było odzyskanie przez Polskę całkowitej niepodległości.

Wrócimy - tekst

Z za Niemna idziemy – z za Bugu,
My z ziemi ojczystej wygnańcy...
Z miast naszych i z roli od pługu-
Pod strażą idziemy jak brańcy.

Wróg nasze zagarnął wszak ziemie
I wdarł się przemocą do domu –
Bezdomne więć odtąd my plemie,
Bez dachu wśród burzy i gromu!

Lecz nic! – wszak nas burza chowała,
I grom wszak był naszym piastunem,
Więc myśl w nas się budzi zuchwała,
By zerwać przymierze z piorunem!

I ufni w przymierza porekę,
I ufni w skuteczny cios gromu –
Wrócimy! - by zmiażdżyć tę rękę,
Co precz wygoniła nas z domu!

PODOBNE PIEŚNI WOJSKOWE