Skip to main content

Idzie wojsko poprzez wieś - pieśń, tekst, wykonanie

Pieśń Idzie wojsko poprzez wieś, jest popularną pieśnią partyzancką z okresu II Wojny Światowej. Znana jest głównie pod tytułem "Jędrusiowa dola", autorem słów był znany poeta Czesław Kaukusiński. Muzykę skomponował Henryk Fajt. Pieśń Idzie wojsko poprzez wieś została napisana, na cześć harcerskiego oddziału, partyzanckiego "Jędrusie", działającego w tarnobrzeskim, sandomierskim i Górach Świętokrzyskich. Oddział ten swoją nazwę wziął od swojego twórcy i oficera Władysława Jasińskiego pseudonim "Jędruś". W czasie wojny pieśń była drukowana w formie ulotek.

Idzie wojsko poprzez wieś - tekst

1. Idzie wojsko poprzez wieś, Słota, błoto, siąpi deszcz.
Leje deszcz jak z cebra, A to ci maniebra,
A to ci żołnierka fest.

Jędrusiowa dola, partyzancka dola,
Będzie lepiej, pociesz się!

2. Skwar, spiekota, upał, kurz, Idziesz, sapiesz, ano cóż?
Lato, teraz lato, Wygrzej dobrze gnaty -
Przyjdzie zima, będzie mróz.

Jędrusiowa dola, partyzancka dola,
Będzie lepiej, pociesz się!

3. Noc w konarach wichrem łka, Spokój, cisza, raptem – trach!
Pełne lufy ognia, Kaem gra melodię,
A granaty – bach, bach, bach!

Jędrusiowa dola, partyzancka dola,
Będzie lepiej – pociesz się.

4. Idzie wojsko poprzez wieś, Hej, dziewczyno! Nie ciesz się!
Długo nie zabawią, Pójdą i zostawią,
Z Jędrusiami już tak jest.

Jędrusiowa dola, partyzancka dola,
Będzie lepiej, pociesz się!

PODOBNE PIEŚNI WOJSKOWE