Skip to main content

Jak to na wojence ładnie - pieśń, tekst, wykonanie

Pieśń wojskowa Jak to na wojence ładnie, została napisana w okresie powstania styczniowego, w roku 1863. Jej autorem, był uczestnik powstania styczniowego, kompozytor i poeta hrabia Władysław TarnowskiPieśń Jak to na wojence ładnie, skomponowana została w oparciu o ludową pieśń węgierską, pierwotnie nazywana była "Pieśnią żołnierską" lub "Marszem żołnierzy Langiewicza". Ze względu na pierwszy wers pieśni, w świadomości Polaków zapisała się pod tytułem "Jak to na wojence ładnie". W okresie I Wojny Światowej znana była też jako "Marsz ułański", śpiewana bowiem była przez ułanów legionów polskich.

Jak to na wojence ładnie - tekst

1. Jak to na wojence ładnie, x2
Kiedy ułan z konia spadnie. x2

2. Koledzy go nie żałują, x2
Jeszcze końmi potratują. x2

3. Rotmistrz z listy go wymaże, x2
Wachmistrz trumnę zrobić każe. x2

4. A za jego trudy, prace, x2
Hejnał zagrają trębacze. x2

5. A za jego młode lata, x2
Trąbka zagra tra-ta-ta-ta. x2

6. A za jego trudy, znoje, x2
Wystrzelą mu trzy naboje. x2

7. A za jego krwawe rany, x2
Dołek w ziemi wykopany. x2

8. Tylko grudy zaburczały, x2
Chorągiewki zafurczały. x2

9. Śpij kolego, twarde łoże, x2
Zobaczym się jutro może. x2

10. Śpij kolego, bo na wojnie x2
Tylko w grobie jest spokojnie. x2

11. Śpij kolego w ciemnym grobie, x2
Niech się Polska przyśni tobie. x2

PODOBNE PIEŚNI WOJSKOWE