Skip to main content

Wesoły nam dzień dziś nastał - pieśń, tekst, wykonanie

Pieśń Wesoły nam dzień dziś nastał powstała w XIX wieku, pierwsze wzmianki pisemne o pieśni Wesoły nam dzień dziś nastał pochodzą ze śpiewnika księdza Michała Marcina Mioduszewskiego. Autor pieśni Wesoły nam dzień dziś nastał oraz kompozytor melodii są nieznani. W wieku XX pieśń Wesoły nam dzień dziś nastał pojawiała się w innych śpiewnikach zawierających kolędy i pieśni religijne. 

Wesoły nam dzień dziś nastał- tekst

1. Wesoły nam dzień dziś nastał,
Którego z nas każdy żądał; 
Tego dnia Chrystus zmartwychwstał,

Alleluja, alleluja!

2. Król niebieski k'nam zawitał,
Jako śliczny kwiat zakwitał;
Po śmierci się nam pokazał.

Alleluja, alleluja!

3. Piekielne moce zwojował, 
Nieprzyjaciele podeptał, 
Nad nędznymi się zmiłował. 

Alleluja, alleluja! 

4. Do trzeciego dnia tam mieszkał,
Ojce święte tam pocieszał,
Potem iść za sobą kazał.

Alleluja, alleluja!

5. Którzy w otchłaniach mieszkali,    
Płaczliwie tam zawołali,
Gdy Zbawiciela ujrzeli                            

Alleluja, alleluja!    

6. “Zawitaj, przybywający,
Boży Synu Wszechmogący,
Wybaw nas z piekielnej mocy!”

Alleluja, alleluja!

7. Wielkie tam wesele mieli,
Gdy Zbawiciela ujrzeli,      
Którego z dawna żądali.

Alleluja, alleluja! 

8. Potem swą mocą zmartwychwstał.
Pieczęci z grobu nie ruszał,
Na stróżach wielki strach powstał.

Alleluja, alleluja!

PODOBNE PIEŚNI RELIGIJNE