Skip to main content

Boże! Boże Nieskończony - pieśń, tekst, wykonanie

Pieśń religijna Boże! Boże Nieskończony pojawia się w śpiewnikach pod koniec XVIII wieku. Autor tekstu kompozytor melodii Boże! Boże Nieskończony jest nieznany. Pierwsza wzmianka o pieśni Boże! Boże Nieskończony, pochodzi ze śpiewnika wydanego przez Michała Rolla, nadwornego drukarza Stanisława Augusta Poniatowskiego. Od tego czasu pieśni Boże! Boże Nieskończony, śpiewana jest według tekstu pierwotnego.

Boże! Boże Nieskończony - tekst

1. Boże! Boże, nieskończony,
Bądź na wieki uwielbiony!
To Ci Lud Twoy u Ołtarza,
Dziś po tysiącznie powtarza.

2. Dziś Świętym wielbi obchodem:
Naród z Królem, Król z Narodem,
Że nas, Twe cudowne dzieło,
W rzędzie Mocarstw postawiło.

3. Dziś wszystkie Królestwa Stany,
Dziękują Ci, na przemiany,
Żeś z duchem męstwa i zgody,
Wrócił nam dawne swobody.

4. Tobie winien, Naród, BOŻE,
Że Rolnik, spokojnie orze;
Że przemysł, handel i praca,
Mieszkańców hojnie zbogaca.

5. Przez Ciebie, Rządu opieka,
Baczna na każdego człeka,
Naksztł Słońca, wszystkim świeci,
Wszystkich ma, za swoje dzieci.

6. Twoim światłem prowadzeni,
W Wojsko, i Skarb opatrzeni,
Chcemy bronić Twe Kościoły,
Y Oyców naszych popioły.

7. Przy Tobie, BOŻE! przy Wierze,
Rycerz domów naszych strzeże,
Y garnie się do swych znaków,
Za Króla, Prawo, Rodaków.

8. Kapłan z Ludem ręce wznosi,
BOŻE! strzeż od woyny, prosi,
A przed nasłanym żołnierzem,
Ty bądź nam tarczą, Ty puklerzem.

9. Bóg Zastępów, Bóg Obrona,
Jego moc niezwyciężona,
W niey, niewinności Opieka,
W niey, Król, w niey Lud wsparcia czeka.

10. Wszyscy żebrzą, spraw łaskawie,
By Kray, który stanął w sławie,
Gdy to zna Twym, Boże cudem,
Trwał rządnym, i wolnym Ludem.

11. Day nam jedność, day nam męstwo,
Day przy odporze zwycięztwo!
Niech Lud pragnący pokoju,
Będzie nie złamany w boju.

PODOBNE PIEŚNI RELIGIJNE