Skip to main content

Otrzyjcie już łzy płaczący - pieśń, tekst, wykonanie

Pieśń wielkanocna Otrzyjcie już łzy płaczący, pochodzi z Małopolski Wschodniej. Pieśń Otrzyjcie już łzy płaczący jest swojego rodzaju pamiątką po tzw Kresach Wschodnich. Pieśń Otrzyjcie już łzy płaczący pojawia się w wydanym w 1908 roku śpiewniku księdza Jana Kazimierza Siedleckiego. Pieśń Otrzyjcie już łzy płaczący śpiewana jest w okresie Wielkanocnym.

Otrzyjcie już łzy płaczący - tekst

1. Otrzyjcie już łzy, płaczący,
żale z serca wyzujcie.
Wszyscy w Chrystusa wierzący,
weselcie się, radujcie.
Bo zmartwychwstał samowładnie,
jak przepowiedział dokładnie.
Alleluja. alleluja, 
Niechaj zabrzmi: Alleluja!

2. Darmo kamień wagi wielkiej,
Żydzi na grób wtoczyli.
Darmo dla pewności wszelkiej
zbrojnej straży użyli.
Na nic straż, pieczęć
i skała nad grobem Pana się zdała.
Alleluja. alleluja,
Niechaj zabrzmi: Alleluja!

3. Bóg wszechmocny, Bóg natury,
wyższy nad wszystkie twory.
Wstaje z grobu, kruszy mury,
nie ma żadnej zapory.
Zdjęta trwogą straż upada
i prawie sobą nie włada.
Alleluja. alleluja,
Niechaj zabrzmi: Alleluja!

 

PODOBNE PIEŚNI RELIGIJNE