Skip to main content

Chrystus Pan karmi nas - pieśń, tekst, wykonanie

Pieśń pochwalna Chrystus Pan karmi nas, jest poetyckim tłumaczeniem Magnificat - Hymnu który Najświętsza Maria Panna wyśpiewała podczas odwiedzin u swojej krewnej Elżbiety.  Autorem tłumaczenie pieśni Chrystus Pan karmi nas jest ksiądz Wojciech Danielski. Pierwszego tłumaczenia Magnificat dokonał średniowieczny kompozytor Mikołaj z Radomia. Obecnie pieśni Chrystus Pan karmi nas, śpiewana jest w Wielki Czwartek.

Chrystus Pan karmi nas - tekst

1. Duchem całym wielbię Pana, Boga, Zbawcę Jedynego.
Bo w Nim samym odnajduję wszystką radość życia mego.
Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem, 
Chwalmy Go na wieki!

2. Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba  na swą sługę unizoną,
By mnie odtąd wszyscy ludzie  mogli zwać Błogosławioną.
Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem, 
Chwalmy Go na wieki!

3. Sprawił we mnie wielkie dzieła  w swej dobroci niepojętej,
On, Wszechmocny, On, Najwyższy  On sam jeden zawsze święty.
Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem, 
Chwalmy Go na wieki!

4. On który przez pokolenia  pozostaje miłosierny,
Wobec tego, kto Mu służy  i chce zostać Jemu wierny.
Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem, 
Chwalmy Go na wieki!

5. On, który swą mocą objawia  gdy wyniosłość  serc uniża,
Każdy zamiar może zburzyć  który pychą Mu ubliża.
Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem, 
Chwalmy Go na wieki!

6. W mocy Jego odjąć władzę  a wydźwignąć pokornego,
Wszystkich głodnych zaspokoić  głodem wstrząsnąć bogatego.
Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem, 
Chwalmy Go na wieki!

7. On się ujął za swym ludem  dziećmi wiary Abrahama,
Pomny na swe miłosierdzie  obietnicy swej nie złamał.
Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem, 
Chwalmy Go na wieki!

PODOBNE PIEŚNI RELIGIJNE