Skip to main content

Nazareński, śliczny kwiecie - pieśń, tekst, wykonanie

Pieśń Nazareński, śliczny kwiecie to jedna z pieśni z repertuaru siostry Anuncjaty Natalii Łady – XVIII wiecznej zakonnicy z zakonu Felicjanek a potem Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Najświętszego Sakramentu w Troyes, gdzie przebywała z siostrą Marią Morawską (autorka O milcząca Hostio biała), z którą to po powrocie do Polski osiadły w zakonie w Granowie. Anuncjata Natalia Łada była obdarzona ogromnym talentem literackim. Zawdzięczamy jej ułożenie słów do licznych modlitw i pieśni takich jak Kochajmy Pana, Jezusa ukrytego, czy O Krwi najdroższa. Pieśń Nazareński, śliczny kwiecie omawia tematy Eucharystii, niewdzięczności ludzkiej, gorejącego z miłości Serca Jezusowego. Autorka na koniec utworu używa rozpaczliwie brzmiącego wezwania, jakże potrzebnego współcześnie Dobry Jezu, o mój Panie, Ulecz świata zaślepienie.

Pieśń Nazareński, śliczny kwiecie ukazała się w broszurze Miesiąc Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny z 1874 roku z adnotacją aby używać melodii Pieśni porannej.

obraz: Giovanni Santi, Opłakiwanie Chrystusa (1485 r.)

Nazareński, śliczny kwiecie - tekst

1. Nazareński śliczny kwiecie,
Co rozkoszą jesteś nieba
Co Ty robisz na tym świecie,
Gdzie przybrałeś postać chleba?
Czemuż Jezu, o mój Panie,
Serce niewdzięcznikom dałeś,
Czemu dziwne Twe kochanie
Na ten nędzny świat wylałeś?

2. Cóż jest człowiek, że dla niego
Ty się, Panie, dałeś cały,
Że Mu drzwi do Serca Swego
Otwierasz, o Królu chwały?
A to Serce Twe na ziemi,
Co tak ludzi ukochało,
Cóż znajduje między nimi,
Cóż od świata pozyskało?

3. Tylko wzgardą, zapomnieniem
Człowiek Tobie się odpłaca,
Poi Serce Twe cierpieniem
I od Ciebie się odwraca.
Chociaż Serce Twoje wzywa,
Choć wyciągasz Boskie dłonie,
Każdy Tobie się wyrywa
I w przepaści grzechów tonie.

4. Jako niegdyś na Golgocie
„Pragnę!” usta Twe wołały,
Tak Twe Serce dziś w tęsknocie
„Pragnę!” woła na świat cały.
I przed Tobą tłum się snuje,
A nikt Ciebie nie rozumie,
Nikt z Twem Sercem współ nie czuje,
Ciebie kochać nikt nie umie.

5. Dobry Jezu, o mój Panie,
Ulecz świata zaślepienie.
W Twego Serca świętej Ranie
Daj nam znaleźć nawrócenie.
Na świat cały, z Serca Rany
Rozrzuć ogień Twej miłości,
Byś od wszystkich był kochany
Na tej ziemi i w wieczności

PODOBNE PIEŚNI RELIGIJNE