Skip to main content

Kłaniam się Tobie - pieśń, tekst, wykonanie

Pieśń Kłaniam się Tobie jest bardzo znaną pieśnią zawierającą słowa uwielbienia Boga. Anonimowy autor wyraża radość z wyznawania wiary w Boga, z Jego obecności w Najświętszym Sakramencie, obiecuje skruchę, błaga o błogosławieństwo i zbawienie duszy po śmierci. Tekst Kłaniam się Tobie zwraca uwagę swoją pokorą, autor nazywa sam siebie prochem mizernym. Słowa pieśni sprawiają, że jest ona jedną z propozycji śpiewów podczas procesji Bożego Ciała, chociaż z powodzeniem może być wykonywana także podczas Mszy Świętych w okresie zwykłym. Słowa prawdopodobnie pochodzą z XVIII wieku, a wraz z melodią zostały umieszczone w dziele księdza Mioduszewskiego pt. Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane wydanym w 1848 roku w Krakowie.

obraz: Jan van Eyck, „Adoracja Baranka”

Kłaniam się Tobie - tekst

1. Kłaniam się Tobie przedwieczny Boże,
Którego niebo objąć nie może:
Ja proch mizerny przed twą możnością,
Z wojskiem Aniołów klękam z radością.

2. Tu Stwórcę mego w wierze wyznaję,
Kocham serdecznie, pokłon oddaję;
Cieszę się wielce z Twej Boskiej chwały,
Niech Ci się kłania z niebem świat cały.

3. Dziękuję za to żeś się postawił
W tym Sakramencie, abyś nas zbawił;
Za twoje łaski tu wyświadczone,
Odbieraj od nas serca skruszone,

4. Które przed tronem Twoim rzucamy,
O co pokornie wszyscy wołamy:
Błogosław Panie Twemu stworzeniu,
Broń od nieszczęścia, ciesz w utrapieniu.

5. Przed oczy Twoje nędze stawiamy,
Ratuj, od Ciebie niech pomoc mamy.
Tyś Bogiem naszym piękności wieczna,
Bądź i obrona zawsze skuteczna.

6. Zostawaj z nami póki żyjemy,
W tym Sakramencie niech Cię wielbimy,
A gdy się zbliży z ciałem rozstanie,
Twem świętem Ciałem zasil nas Panie.

PODOBNE PIEŚNI RELIGIJNE