Skip to main content

O Krwi najdroższa - pieśń, tekst, wykonanie

O Krwi najdroższa jest pieśnią bardzo chętnie śpiewaną w okresie Wielkiego Postu. Pieśń przemawia do serca wiernych, przypominając jak wielka była zapłata Zbawiciela za otwarcie bram niebieskich dla ludzkich dusz. Pieśń O Krwi najdroższa zapisana została wraz z melodią, jak wiele innych pieśni, w Śpiewniku Jana Siedleckiego wydanym w 1908 roku. Publikacja nie podaje autorów słów ani melodii. Wcześniej jednak pieśń znalazła się w Śpiewniczku Eucharystycznym wydanym we Lwowie w 1884 roku.

O Krwi najdroższa - tekst

1. O Krwi najdroższa, O Krwi odkupienia;
Napoju życia, z nieba dla nas dany!
O zdroju łaski, O ceno zbawienia,
Ty grzechowe leczysz rany!

2. Tyś w Jezusowym kielichu zamknięta,
Abyś nas wszystkich życiem napawała,
Abyś dla świata, Krwi Boska Prześwięta,
Miłosierdzie wybłagała!

3. O Krwi najdroższa, przez Serce przeczyste,
Gdzie Twoje źródło miałaś na tej ziemi.
Cześć Tobie niesiem, dzięki wiekuiste,
Z Aniołami, ze świętymi.

PODOBNE PIEŚNI RELIGIJNE