Skip to main content

Usłysz Bożej Matki głos - pieśń, tekst, wykonanie

Współczesna pieśń Usłysz Bożej Matki głos stawia w centrum Matkę Najświętszą, przez której wstawiennictwo możemy wyprosić potrzebne łaski u Jej Syna. Autor w refrenie użył słów zaczerpniętych z Ewangelii, z wesela w Kanie Galilejskiej. Słowa utworu są jak najbardziej aktualne na dzisiejsze czasy. Utwór napisał ksiądz Stanisław Szmidt, któremu zawdzięczamy również Barkę oraz Serce wielkie nam daj. Muzykę skomponował ksiądz Zbigniew Malinowski, autor książek z opracowaniami pieśni na organy.

obraz: Julius Schnorr von Carolsfeld - Wesele w Kanie

Usłysz Bożej Matki głos - tekst

1. Usłysz Bożej Matki głos, która wzywa dzisiaj nas,
Chce u Syna znów wyprosić cud przemiany serc.
Ref.: Uczyńcie, co wam mówi Syn,
Przyobleczcie wiarę w czyn,
Niech się Słowo Boże stanie
Ciałem w każdym z nas. /2x

2. Serce ludzkie dręczy głód, ciągle szuka, gdzie jest Bóg,
Naucz, Matko, jak powtórzyć betlejemską noc.
Ref.: Uczyńcie, co wam mówi Syn...

3. Bóg ukochał w Synu świat, chce zamieszkać w każdym z nas,
Naucz, Matko, jak zbudować Bogu w sercu dom.
Ref.: Uczyńcie, co wam mówi Syn...

PODOBNE PIEŚNI RELIGIJNE