Skip to main content

O milcząca Hostio biała - pieśń, tekst, wykonanie

O milcząca Hostio biała to pieśń eucharystyczna wyrażająca wyjątkowy szacunek wobec Boga skrytego w Najświętszym Sakramencie. Już w pierwszych słowach przypomina o obowiązku adorowania Jezusa Eucharystycznego w postawie klęczącej. Autorką O milcząca Hostio biała jest s. Maria Ludwika Nałęcz-Morawska, której współsiostrą w Troyes we Francji była Anunncjata Natalia Łada, której zawdzięczamy teksty wielu popularnych do tej pory pieśni kościelnych. Autorka O milcząca Hostio biała obecnie jest uznawana za Służebnicę Bożą, chociaż toczy się jej proces beatyfikacyjny.

O milcząca Hostio biała - tekst

1. O milcząca Hostio biała
Na kolanach wielbię Cię,
Tyś tak nikła, taka mała,
A w tym cieniu kryje się
Ten co rządzi całym światem,
Bóg wszechświata, Stwórca nasz,
Przed którego majestatem,
Aniołowie kryją twarz.

2. O Światłości, tak zaćmiona,
Rzuć mi Twój promienny blask,
O Dobroci nieskończona
Rozlej na mnie skarby łask,
Chlebie życia przeobfity,
Nasyć duszy mojej głód.
Boski Ogniu, tu zakryty,
Rozgrzej serca mego chłód.

PODOBNE PIEŚNI RELIGIJNE