Skip to main content

Kiedy ranne wstają zorze - pieśń, tekst, wykonanie

Jedna z bardziej wzruszających pieśni religijnych powszechnie znana w Polsce. Pieśń tą wykonuje się często podczas porannych mszy niedzielnych lub odprawianych w tygodniu. Z relacji seniorów wiadomo, że Kiedy ranne wstają zorze śpiewane były dawniej w polskich domach jako modlitwa poranna. Jako Pieśń Poranna została zapisana w dziele autora Franciszka Karpińskiego Pieśni Nabożne z 1792 roku. Śpiewnik jest nadal jednym z najpopularniejszych polskich śpiewników religijno-patriotycznych. Znalazły się w nim m.in. Pieśń o Narodzeniu Pańskim czy Wszystkie nasze dzienne sprawy. Kiedy ranne wstają zorze zawierały dopisek, aby pieśń śpiewać na melodię Będę Cię wielbił mój Boże.

Kiedy ranne wstają zorze jest wyrazem ufności w Bożą Opatrzność, a jednocześnie wdzięczności za łaski otrzymane od Stwórcy. Autor wypowiada się również za naturę, która swoim istnieniem wychwala Boży majestat.

Kiedy ranne wstają zorze była najpopularniejszą polską pieśnią religijną w XIX wieku. H. Tarczyński w dziele na temat Franciszka Karpińskiego wydanego w 1879 roku pisał na temat Pieśni porannej „[…] gdy tylko pierwszy dnia brzask w naszej zawita krainie, już ona kraina jak długa jest i szeroka wzniosłą ową pieśnią dzwoni ku niebiosom.”

Obraz: Peter Joseph Minjon - Kościół na wzgórzu

Kiedy ranne wstają zorze - tekst

1. Kiedy ranne wstają zorze,
Tobie ziemia, Tobie morze,
Tobie śpiewa żywioł wszelki,
Bądź pochwalon, Boże wielki!

2. A człowiek, który bez miary,
Obsypany Twymi dary,
Coś go stworzył i ocalił,
A czemuż by Cię nie chwalił?

3. Ledwie oczy przetrzeć zdołam,
Wnet do mego Pana wołam,
Do mego Boga na niebie,
I szukam Go koło siebie.

4. Wielu snem śmierci upadli,
Co się wczoraj spać pokładli,
My się jeszcze obudzili,
Byśmy Cię, Boże chwalili.

PODOBNE PIEŚNI RELIGIJNE