Skip to main content

Ja wiem, w kogo ja wierzę - pieśń, tekst, wykonanie

Pieśń eucharystyczna Ja wiem, w kogo ja wierzę podaje nam gotowe wyznanie wiary w Chrystusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. To wyznanie wiary jest tak silne, że słychać, iż autor tekstu nie miał żadnych wątpliwości co do prawd zawartych w pieśni. Mało kto zdaje sobie sprawę jakie kontrowersje wywołał  utwór tak trafnie opowiadający o Najświętszym Sakramencie. Autorem tekstu była Gabryella Katarzyna Konstancja de Albarosa Męcińska z Dukli. Hrabina napisała tą pieśń będąc w chorobie, po której zmarła w 1849 roku. Utwór spodobał się bardzo Janowi Siedleckiemu, który postanowił umieścić go w swoim Śpiewniku kościelnym. Władze kościelne natomiast dopatrzyły się w pieśni melodii tanga, dlatego nie była dopuszczona do użytku liturgicznego. Pieśń nosi oryginalny tytuł „Bóg moim szczęściem”. Obecnie znana jako Ja wiem, w kogo ja wierzę, rzadko śpiewa się w całości oryginalny tekst autorki, a tylko jego skróconą wersję.

(źródło: https://pl.everybodywiki.com/Gabryella_M%C4%99ci%C5%84ska)

Ja wiem, w kogo ja wierzę - tekst

1. Ja wiem, w kogo ja wierzę stałością duszy mej:
Mój Pan w tym Sakramencie, pełen potęgi swej.
To Ten, co zstąpił z nieba, co życie za mnie dał
I pod postacią Chleba pozostać z nami chciał.

2. Ja wiem, w Kim mam nadzieję, w słabości mojej moc:
To Ten, przed Którym światło pali się w dzień i w noc.
On moim szczęściem w życiu, On światłem w zgonu dzień.
Zwycięża mroki grzechu, rozprasza śmierci cień.

3. Ja wiem, Kogo miłuję nad wszelki świata czar,
Kto poi duszę moją, Kto zna miłości żar:
To Król nad wszystkie króle, wielki i słodki Pan,
Co karmi dusze głodne Ciałem i Krwią Swych ran.

PODOBNE PIEŚNI RELIGIJNE