Skip to main content

Boże, kiedy Wiarę Świętą - pieśń, tekst, wykonanie

Pieśń Boże, kiedy Wiarę Świętą, zaliczana jest do grona pieśni religijno-patriotycznych.  Pieśń Boże, kiedy Wiarę Świętą pojawiła się w śpiewnikach w roku 1806 na terenie Wrocławia.

Autorstwo pieśni Boże, kiedy Wiarę Świętą przypisuje bliżej nieznanemu księdzu Seibtowi. Niestety Pieśń Boże, kiedy Wiarę Świętą nie zdobyła zbyt dużej popularności, to też ciężko dziś znaleźć wykonanie bliskie oryginałowi.

Boże, kiedy Wiarę Świętą - tekst

1. Boże! Kiedy wiarę świętą 
W kraju naszym czcić poczęto, 
Dajesz nam prawo do Swej opieki 
My Ci się dali na wieki.

2. Niech Cię złość nasza nie trzyma, 
Zwróć się w te strony oczyma, 
Gdzie miłosierdzie czyni nadzieje, 
A sprawiedliwość wolnieje.

3. Pobłogosław tę Twą ziemię,
I na niej żyjące plemię...
Rządu naszego sam sprawuj wolę, 
Najlepszą nam wybierz dolę.

4. Pobłogosław miasta Twoje, 
Wioski i wieśniacze znoje 
I dzieci nasze dla Twojej chwały, 
Daj nam zdrowie, pokój stały.

5. Koło niwy rolnik chodzi, 
Ona bez Boga nie rodzi, 
On to sam tylko plenność jej daje, 
Pobłogosław urodzaje.

6. Daj co widzisz potrzebnego, 
Dla dobra narodu Twego, 
Niech prosto chodzim w Twoim zakonie, 
Pobłogosław w życia zgonie.

PODOBNE PIEŚNI RELIGIJNE