Skip to main content

Archanioł Boży Gabryjel - pieśń, tekst, wykonanie

Archanioł Boży Gabryjel to piękna pieśń religijna śpiewana w okresie Adwentu. Melodia tej pieśni nie jest stała, różni się nieco w zależności od wykonawców i regionów. Pieśń ta składa się z czterech zwrotek. Pieśń Archanioł Boży Gabryjel jest jedną z najpopularniejszych w Polsce pieśni adwentowych. Opisuje ona Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie przez Archanioła Gabriela, który zapewnia, że na Ziemi pojawi się Syn Boży, któremu nada imię Jezus.

Archanioł Boży Gabryjel - tekst

1. Archanioł Boży Gabryjel,
Posłan do Panny Maryjej,    
Z majestatu Trójcy Świętej,
Tak sprawował poselstwo k’Niej:
Zdrowaś Mario, łaskiś pełna,
Pan jest z Tobą, to rzecz pewna.

2. Panna się wielce zdumiała
Z poselstwa, które słyszała;
Pokorniuchno się skłoniła,
Jako Panna świątobliwa;
Zasmuciła się z tej mowy,
Nic nie rzekła Aniołowi.

3. Ale poseł z wysokości,
Napełnion Boskiej mądrości,
Rzekł Jej: „Nie bój się, Maryja,
Najszczęśliwszaś, Panno miła;
Znalazłaś łaskę u Pana,
Oto poczniesz Jego Syna”.

4. Jezus nazwiesz imię Jego,
będzie Synem Najwyższego.
Wielki z strony człowieczeństwa,
a niezmierny z strony Bóstwa.
Wieczny Syn Ojca wiecznego,
Zbawiciel świata całego.

PODOBNE PIEŚNI RELIGIJNE