Skip to main content

Polskie Kwiaty - pieśń, tekst, wykonanie

Pieśń Polskie Kwiaty, została napisana w roku 1976, autorką pieśni Polskie Kwiaty jest Barbara Ponichter. Polskie kwiaty zostały skomponowane z okazji przyjazdu z Ameryki do Polski jednej z współsióstr z zakonu. Barbara Ponichter wstąpiła do zakonu sióstr nazaretanek, po uzyskaniu święceń przyjęła imię Magdalena. Publiczności dała się poznać dzięki albumowi z pieśniami religijnymi "List do papieża". Wśród wielu pieśni o tematyce religijnej siostra  Magdalena, skomponowała pieśń Polskie Kwiaty. Mimo iż melodia na którą śpiewa się Polskie kwiaty nie jest tak wzniosła jak w przypadku innych pieśni patriotycznych, Polskie Kwiaty szybko zostały włączone do tego kanonu.

Obraz: Władysław Czachórski "Dama w liliowej sukni (z kwiatami)"

Polskie Kwiaty - tekst

1. Śpiewa ci obcy wiatr,
Zachwyca wielki świat,
A serce tęskni
Bo gdzieś daleko stąd
Został ojczysty dom
Tam jest najpiękniej.

Ref.:
Tam właśnie teraz
Rozkwitły kwiaty,
Stokrotki, fiołki,
Kaczeńce i maki.
Pod polskim niebem
W szczerym polu wyrosły
Ojczyste kwiaty.
W ich urodzie, zapachu jest Polska

2. Żeby tak jeszcze raz
Ujrzeć ojczysty las,
Pola i łąki.
I do matczynych rąk
Przynieść z zielonych łąk
Rozkwitłe pąki.

Ref.:
Bo najpiękniejsze
polskie kwiaty
Stokrotki, fiołki
Kaczeńce i maki
Pod polskim niebem
W szczerym polu wyrosły
Ojczyste kwiaty
W ich urodzie, zapachu jest Polska

3. Śpiewa ci obcy wiatr,
Tułaczy głos cię gna
Hen gdzieś po świecie
Zabierz ze sobą w świat
Zabierz z rodzinnych stron
Mały bukiecik.

Ref.:
Weź z tą piosenką
Bukiecik kwiatów,
Stokrotek, fiołków
Kaczeńców i maków
Pod polskim niebem
W szczerym polu wyrosły
Ojczyste kwiaty
W ich urodzie, zapachu jest Polska

PODOBNE PIEŚNI PATRIOTYCZNE