Skip to main content

Bartoszu, Bartoszu - pieśń, tekst, wykonanie

Pieśń patriotyczna Bartoszu, Bartoszu została napisana w 1837 roku. Utwór ten znany jest również pod tytułami Krakowiak Kościuszki lub Krakowiak kosynierów.  Autorem pieśni Bartoszu, Bartoszu, jest polski poeta, działacz konspiracyjny i powstaniec Marceli Skałkowski. Pieśń Bartoszu, Bartoszu jest jedną z pieśni patriotycznych uczoną na lekcjach muzyki w szkole podstawowej. Do 1962 roku autor pieśni Bartoszu, Bartoszu pozostawał anonimowy. Dopiero Antoni Knot ustalił, że był nim właśnie Skałkowski.

Bartoszu, Bartoszu - tekst

1. Bartoszu, Bartoszu,
Oj nie traćwa nadziei,
Bóg pobłogosławi,
Ojczyznę nam zbawi.

2. Tam w górę, tam w górę,
Poglądaj do Boga,
Większa miłość Jego,
Niźli przemoc wroga.

3. Z maleńkiej iskierki
Wielki ogień bywa,
Oj pękną, choć twarde
Przemocy ogniwa!

4. Oj ostre! Oj ostre,
Ostre kosy nasze,
Wystarczą na krótkie
Moskiewskie pałasze.

5. Kiliński był szewcem,
Podburzył Warszawę,
Wyprawił Moskalom
Weselisko krwawe.

6. Nauczył Kościuszko
Pod Racławicami,
Jak siekierą, kosą
Rozprawiać z wrogami.

7. Bóg nam dał, Bóg nam dał,
Kraj wielki bogaty,
W nim Głowackich wiele
Brać ruskie armaty.

8. Wszystko wziął podły wróg
I wiarę nam kłóci,
Myśli, że nas duszą
Do siebie nawróci.

9. Nie chcemy Berlińskiej,
Petersburskiej wiary,
Bóg nam dopomoże,
Pobić króle, cary.

PODOBNE PIEŚNI PATRIOTYCZNE