Skip to main content

Jak długo w sercach naszych - pieśń, tekst, wykonanie

Pieśń patriotyczna Jak długo w sercach naszych powstała prawdopodobnie pod koniec XIX wieku. Autorem tekstu pieśni Jak długo w sercach naszych jest Konstanty Krumłowski. Muzykę  do tej pieśni patriotycznej skomponował ks. Władysław Piątkiewicz.  Podczas powstań śląskich tekst pieśni Jak długo w sercach naszych został przerobiony przez ks. Władysława Gajdę. Ta pieśń patriotyczna była bardzo popularna w 1921 roku podczas plebiscytu. Pieśń Jak długo w sercach naszych do tej pory budzi w sercach ducha patriotycznego.

Jak długo w sercach naszych - tekst

1. Jak długo w sercach naszych
Choć kropla polskiej krwi
Jak długo w dłoniach naszych
Szabla ojczysta drży.

Stać będzie kraj nasz cały,
Stać będzie Piastów gród.
Zwycięży orzeł biały,
Zwycięży polski lud.

2.Dopóki stara wiara
Rozgrzewa naszą krew,
Zdobędziem kraj nasz cały,
Bo każdy Polak lew.

Stać będzie kraj nasz cały,
Stać będzie Piastów gród.
Zwycięży orzeł biały,
Zwycięży polski lud.

3. Jak długo na Wawelu
Brzmi Zygmuntowski dzwon,
Jak długo z gór Karpackich
Rozbrzmiewa polski ton.

Stać będzie kraj nasz cały,
Stać będzie Piastów gród.
Zwycięży orzeł biały,
Zwycięży polski lud.

4. Jak długo Wisła wody
Na Bałtyk będzie słać
Jak długo polskie grody
Nad Wisłą będą stać.

Stać będzie kraj nasz cały,
Stać będzie Piastów gród.
Zwycięży orzeł biały,
Zwycięży polski lud.

PODOBNE PIEŚNI PATRIOTYCZNE