Skip to main content

Mazurek Dąbrowskiego - hymn narodowy - pieśń, tekst, wykonanie

Pieśń patriotyczna Mazurek Dąbrowskiego jest od 26 lutego 1927 roku hymnem Rzeczypospolitej PolskiejPieśń ta powstała w 1797 roku, napisał ją Józef Wybicki.  Początkowo Mazurek Dąbrowskiego był zwany Pieśnią Legionów Polskich we Włoszech. Autor melodii tej pieśni patriotycznej jest nieznany. Mazurek Dąbrowskiego pierwszy raz został zaśpiewany publicznie  20 lipca 1797 roku. Od razu pieśń ta została entuzjastycznie przyjęta przez Legiony Dąbrowskiego. W ciągu jednego roku ta pieśń patriotyczna dotarła do wszystkich zaborów.

Mazurek Dąbrowskiego - hymn narodowy - tekst

1. Jeszcze Polska nie zginęła, Kiedy my żyjemy,
Co nam obca przemoc wzięła,Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz, Dąbrowski,
z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

2. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, Będziem Polakami,
Dał nam przykład Bonaparte, Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski,
z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

3. Jak Czarnecki do Poznania, Po Szwedzkim zaborze,
Dla Ojczyzny ratowania. Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz, Dąbrowski,
z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

4. Już tam ojciec do swej Basi, Mówi zapłakany:
"Słuchaj jeno, pono nasi Biją w tarabany".

Marsz, marsz, Dąbrowski,
z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

 

PODOBNE PIEŚNI PATRIOTYCZNE