Skip to main content

Boże! coś Polskę - pieśń, tekst, wykonanie

Pieśń Boże coś Polskę, jest najpopularniejszą pieśnią religijno-patriotyczną. Pieśń Boże coś Polskę wyrosła na hymnie napisanym przez Alojzego Felińskiego.  Pieśń Boże coś Polskę na melodię innej pieśni religijnej "Bądź pozdrowiona, Panienko Maryja". Pieśń Boże coś Polskę, zyskała ogromną popularność po upadku powstania listopadowego. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, była brana pod uwagę jako Hymn Narodowy.

Boże! coś Polskę - tekst

1. Boże! coś Polskę przez tak liczne wieki
Otaczał blaskiem potęgi i chwały,
I tarczą Twojej wszechmocnej opieki
Od nieszczęść, które przygnębić ją miały.
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyznę, wolną pobłogosław Panie.

2. Boże! coś Polskę przez tak liczne wieki
Okrytą blaskiem potęgi i chwały,
Nagle spod swojej usunął opieki
I wzniósł te ludy, co jej służyć miały.
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyznę, wolną pobłogosław Panie.

3. Tyś, co ją potem, tknięty jej upadkiem,
Wspierał walczącą za najświętszą sprawę
I chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem,
wśród samych nieszczęść pomnożył jej sławę.
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyznę, wolną pobłogosław Panie.

4. Niedawnoś zabrał wolność z polskiej ziemi
A łez, krwi naszej popłyneły rzeki;
Jakże to okropnie to być musi z temi,
Którym Ty wolność odbierzesz na wieki.
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyznę, wolną pobłogosław Panie.

5. Jedno twe słowo, wielki gromów Panie!
W chwili nas z prochów wskrzesić będzie zdolne,
Gdy znów zasłużym na Twe ukaranie,
Obróć nas w prochy, ale w prochy wolne!
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyznę, wolną pobłogosław Panie.

PODOBNE PIEŚNI PATRIOTYCZNE